«ΘΑΝΑΤΟΥ ΕΟΡΤΑΖΟΜΕΝ ΝΕΚΡΩΣΙΝ»

Ανασταση-web

.

.Αγαπητοί μας αδελφοί και φίλοι,

Επί τῃ λαμπροφόρῳ Αναστάσει του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, ολοψύχως η Αδελφότης του Ησυχαστηρίου μας και ο Πνευματικός μας π. Χριστόδουλος, ευχόμεθα όπως ο Αναστάς Χριστός καταυγάζῃ εις τας ψυχάς υμών το φως της Αναστάσεώς Του, ίνα αι καρδίαι υμών αενάως πληρούνται εκ της χαράς της Αναστάσεως.

 Χ Ρ Ι Σ Τ Ο Σ   Α Ν Ε Σ Τ Η

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s