ΑΠ’ ΤΑ ΚΟΚΚΑΛΑ ΒΓΑΛΜΕΝ(Ο) ΤΩΝ ΙΕΡΙΣΣΙΩΤΩΝ ΤΑ ΙΕΡΑ

ΞΙΦΗ-web 2Εάν μπείτε στην διεύθυνσή μας εδώ θα έχετε τη δυνατότητα να δείτε ζωντανά την αναπαράσταση των γεγονότων στο «Μαύρο Αλώνι» της Ιερισσού, και να βιώσετε μέσα σε λίγα λεπτά τις στιγμές της λιτανείας και της επιμνημόσυνης δέησης, τον συγκινητικό εκφωνηθέντα λόγο, την απόδοση τιμών, τον καγκελευτό χορό και τέλος το σημερινό πάθος των Ιερισσιωτών και των συν αυτοίς, που είναι «απ’ τα κόκκαλα βγαλμέν(ο) των Ιερισσιωτών τα ιερά, και σαν πρώτα ανδρειωμέν(ο)…»

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s