Το ΣτΕ ΚΑΛΕΙ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ ΝΑ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙ ΤΙΣ ΑΠΟΨΕΙΣ ΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ»

vasilinos.wordpress.com

ste-web

Όπως είναι γνωστό, το ΥΠΕΚΑ εξέδωσε την από 17-9-2014 Απόφασή του, που αφορά την αδειοδότηση και έγκριση της Τεχνικής Μελέτης εγκαταστάσεων διαχείρισης εξορυκτικών αποβλήτων υποέργου Σκουριών-φράγματα και χώροι απόθεσης τελμάτων εμπλουτισμού μεταλλείου Σκουριών της «Ελληνικός Χρυσός». Επειδή παρά την επικινδυνότητα αυτών των φραγμάτων, μέχρι σήμερα ουδείς φορέας κατέφυγε στο ΣτΕ για την ουσιαστική προσπάθεια ακύρωσης του έργου, και επειδή ο χρόνος της προθεσμίας για αίτηση Ακύρωσης εκπνέει (και μετά την εκπνοή σύμφωνα με τον νόμο θα κατοχυρωθεί ως αποδεκτή και εγκεκριμένη η ανωτέρω Απόφαση του ΥΠΕΚΑ), ο Αρχιμ. Χριστόδουλος Αγγελόγλου αναγκάσθηκε να καταθέσει Αίτηση Ακύρωσης της ως άνω πράξεως του ΥΠΕΚΑ στο ΣτΕ, που έλαβε αριθμό κατάθεσης Ε3348/13.10.2014. Επίσης κατέθεσε και την υπ’αριθ. ΕΔ-333/13.10.2014 Αίτηση Αναστολής ενώπιον της Επιτροπής Αναστολών.

Θέλουμε να επισημάνουμε ότι η συζήτηση της αίτησης ακύρωσης ορίσθηκε για τις 4 Φεβρουαρίου 2015, μια πολύ σύντομη δικάσιμος πρωτοφανής για τα δεδομένα του ΣτΕ.

Η Πρόεδρος του Ε΄ Τμήματος του ΣτΕ, κα Α. Θεοφιλοπούλου, κρίνοντας ότι ο Δήμος Αριστοτέλη έχει έννομο δικαίωμα παρεμβάσεως στη δίκη, έδωσε εντολή να κοινοποιηθούν στον Δήμο η αίτηση ακύρωσης και η αίτηση αναστολής, και καλεί τον Δήμο εντός 5 ημερών (έως τις 27-10-2014) να καταθέσει τις απόψεις του ενώπιον της Επιτροπής Αναστολών. Παραθέτουμε τις σχετικές εντολές της:

1-ait-anastol-web (4)2-ait akirosi-web (3)

Οι εν λόγω αιτήσεις κοινοποιήθηκαν στον Δήμο, διά του δικαστικού επιμελητή κ. Ν. Δημητριάδη και έλαβαν αριθμό έκθεσης επίδοσης 5592Δ΄/21.10.2014 και 5593Δ΄/21.10.2014.

diki-web

Ενημερώνουμε ότι οι 311 κάτοικοι με την αίτησή τους έχουν καταθέσει στον Δήμο τα αποδεικτικά έγγραφα για τον λόγο της προσφυγής (βλ. προγενέστερη ανάρτησή μας της 19-10-2014 με τίτλο: «Ενεργοί πολίτες που μέσα στη διάνοιά τους έχουν μόνο τον νόμο»).

Η εταιρεία «Ελληνικός Χρυσός» με το από 17-10-2014 με Α.Π.: Α2235 έγγραφό της που έλαβε Α.Π. από τον Δήμο 31750/17.10.2014, απάντησε στο αίτημα των 311 κατοίκων και στο από 2-10-2014 με Α.Π. 30057 έγγραφο του Δημάρχου (βλ. προγενέστερη ανάρτησή μας της 16-10-2014 με τίτλο: «Ενημέρωση του Δήμου προς τους 311»), ότι δεν έχει να προσκομίσει καμμία διοικητική πράξη έγκρισης του επενδυτικού της σχεδίου (προσεχώς θα σας κοινοποιήσουμε ολόκληρη την εν λόγω επιστολή).

Επειδή σεβόμαστε τους ειλικρινείς αγωνιστές κατοίκους που ενδιαφέρονται πραγματικά για τον τόπο τους, θα τους ενημερώνουμε για ό,τι θα συμβαίνει. Παραθέτουμε εδώ όλο το κείμενο της προσφυγής του π. Χριστοδούλου ενώπιον του ΣτΕ ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ    

και ενημερώνουμε ότι κάτοικοι, φορείς, σύλλογοι κ.λ.π. της περιοχής, ως έχοντες έννομο συμφέρον, μπορούν να συμμετάσχουν στην προσεχή δίκη ως παρεμβαίνοντες, αλλά μπορούν και μέχρι τη Δευτέρα 27-10-2014 να καταθέσουν τις απόψεις τους και όποια έγγραφα επιθυμούν, στην Επιτροπή Αναστολών του ΣτΕ.

ste-pinakida

Υ.Γ.: Την Κυριακή 26-10-2014, οι κυριακάτικες εφημερίδες θα έχουν εκτενές ρεπορτάζ για το θέμα (βλ.Κυριακάτικη Δημοκρατία, ΤΟ ΧΩΝΙ κ.λ.π.).

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s