ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΗΣ «ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ» ΣΤΟ ΑΙΤΗΜΑ ΤΩΝ 311 ΔΗΜΟΤΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΔΗΜΑΡΧΟ κ. ΜΙΧΟ

vasilinos.wordpress.com

Gold-web

Όπως είναι γνωστό, οι 311 κάτοικοι με την από 1-9-2014 αίτησή τους (βλ. προγενέστερη ανάρτησή μας της 19-9-2014 με τίτλο: «Ενεργοί πολίτες που μέσα στη διάνοιά τους έχουν μόνο τον νόμο»), κατέθεσαν αίτημα προς τον Πρόεδρο του Δ.Σ. του Δήμου Αριστοτέλη, διά της οποίας υπενθυμίζουμε ξανά ότι αιτούντο: «…παρακαλούμε χωρίς χρονοτριβή να ζητήσετε εγγράφως ως ο νόμος ορίζει και κατεπειγόντως από την εταιρεία «Ελληνικός Χρυσός Α.Ε.» άμεσα εντός 5 εργασίμων ημερών να προσκομίσει στον Δήμο τη Διοικητική Πράξη με την οποία η πολιτεία σύμφωνα με τον Νόμο 3220/2004 άρθρ. 3.3 και 3.4, προέβη στην έγκριση (ενν. έγκριση το αργότερο μέχρι τις 28/1/2007) του Επενδυτικού Σχεδίου, και βάσει της οποίας νομιμοποιείται να προβαίνει στην υλοποίησή του.

Παρακαλούμε να διευκρινισθεί ότι οι δημότες διά του Δήμου μας, ζητούν να τους προσκομισθεί αντίγραφο αυτής της ίδιας της Διοικητικής Πράξης έγκρισης και όχι απόφαση του ΣτΕ. Όπως είναι γνωστό, το ΣτΕ έχει εκδώσει χιλιάδες αποφάσεις και έχει παγίως με τη νομολογία του αποφανθεί ότι: «Το ΣτΕ δεν δύναται να προβεί σε υποκατάσταση της νομικής και πραγματικής βάσης διοικητικής πράξεως» (βλ. απόφαση 3922/2011 ΣτΕ (566357), 3931/2011 ΣτΕ (566068). Είναι λοιπόν ξεκαθαρισμένο ότι ελλείψει μιας απαιτούμενης Διοικητικής Πράξεως που επιβάλλεται μάλιστα από εθνικό νόμο, δεν μπορεί η εταιρεία να υποκαθιστά αυτή την έλλειψη κραδαίνοντας μία απόφαση του ΣτΕ, η οποία εκδόθηκε για τον έλεγχο άλλης διοικητικής πράξεως, της ΚΥΑ 201745/26.7.2011, και δεν υπεισήλθε ουσιωδώς στον έλεγχο διοικητικής πράξεως εγκρίσεως του Επενδυτικού Σχεδίου σύμφωνα με το άρθρο 3.3 και 3.4 του Ν.3220/2004 εθνικής συμβάσεως. Να διευκρινισθεί στην εταιρεία ότι σε περίπτωση υπεκφυγής όπου τυχόν η εταιρεία επικαλεσθεί την απόφαση του ΣτΕ και δεν προσκομίσει στον Δήμο την ίδια τη διοικητική πράξη, αυτό και εκ του Δήμου και εκ των αιτούντων θα θεωρηθεί  ότι δεν υπάρχει η επιβεβλημένη -από τη σύμβαση την κυρωθείσα με τον Νόμο 3220/2004 άρθρ.3.3 και 3.4- έγκριση. Σας υπομνήουμε ότι με τα αποδεικτικά σχετικά έγγραφα που σας καταθέτουμε, η αρμόδια υπηρεσία για τον έλεγχο του Επενδυτικού Σχεδίου του ΥΠΕΚΑ, Γεν.Δ/ση Φυσικού Πλούτου, Δ/ση Μεταλλευτικών και Βιομηχανικών Ορυκτών, Τμήμα Α΄, διαχρονικά τονίζει ότι το επενδυτικό σχέδιο ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΕΓΚΡΙΘΕΙ το 2006 και τονίζει ότι και ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΕΓΚΡΙΘΕΙ, και σύμφωνα με τον Ν.3220/2004, άρθρ.3.3, 3.4, 3.5, δεν νομιμοποιείται φυσικά να υλοποιείται».

 Ο Δήμαρχος κ. Μίχος προέβη στην υλοποίηση του αιτήματος (βλ. προγενέστερη ανάρτησή μας της 16-10-2014 με τίτλο: «Ενημέρωση του Δήμου προς τους 311»).

Μετά ταύτα απάντησε η εταιρεία με την από 17 Οκτωβρίου 2014 με Α.Π.: Α2235 τρισέλιδη επιστολή της, που έλαβε από τον Δήμο Α.Π. εισερχομένου εγγράφου 31750/17.10.2014. Προς ενημέρωσή σας, σας παραθέτουμε αυτούσια την ίδια την επιστολή της εταιρείας, όπου στη σελ. 3 εγγράφως ενυπογράφως, γνωστοποιούν ότι: «δεν έχουμε να σας προσκομίσουμε κάτι περισσότερο».

Έχει πλέον καταστεί γνωστό διά στόματος του πλέον υπευθύνου (του νομίμου εκπροσώπου της εταιρείας), ότι το επενδυτικό σχέδιο της εταιρείας «Ελληνικός Χρυσός Α.Ε.» δεν έχει λάβει τη σύμφωνη με τον Ν.3220/2004 άρθρ.3 έγκριση, και ως εκ τούτου δεν δικαιούται να το υλοποιεί.

Παραθέτουμε παρακάτω την επιστολή της εταιρείας:

Gold1-web aGold-2-web b

Gold-3-web 3

 

 

 

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s