Περί Πολεοδομίας του Δήμου Αριστοτέλη και η απόδειξη των όσων σας έχουμε ήδη ανακοινώσει

vasilinos.wordpress.com

1-web

Η παρούσα ανάρτησή μας είναι μία ενιαία αδιαίρετη ενότητα με την προηγούμενη ανάρτησή μας με τίτλο: «Γιατί, κα ΙΓΓΛΕΖΗ;; ΠΡΟΕΔΡΕ Δ.Σ., κ. ΖΟΥΜΠΑ;; ΔΗΜΑΡΧΕ κ. ΜΙΧΟ;; κ.κ. ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ;; Γιατί;; Γιατί;;» Η απαντητική επιστολή της Πολεοδομίας του Δήμου Αριστοτέλη, της οποίας προϊσταται ο κ. Δήμαρχος, είναι απολύτως σαφής. Σας την εκθέτουμε αυτούσια κάτωθι με τα δύο επισυναπτόμενα σε αυτή έγγραφα.

Επισημαίνουμε απλά 1) ότι η Πολεοδομία αναφερόμενη στο από 8-10-2014 έγγραφο του ΥΠΕΚΑ που μας κοινοποιεί, μας αναφέρει: «Η παρούσα κοινοποίηση δεν βεβαιώνει σε καμμία περίπτωση τη γνησιότητα του εγγράφου, δεδομένου ότι δεν πρόκειται για πρωτότυπο ή επικυρωμένο αντίγραφο ούτε για έγγραφο που έχει αναρτηθεί στο διαδίκτυο (Διαύγεια), ώστε να μπορεί να ελεγχθεί άμεσα η γνησιότητά του».

2) Βεβαιώνει ότι: «Μέχρι στιγμής δεν έχει εκδοθεί η αιτηθείσα άδεια δόμησης για το εν λόγω έργο (ενν. εργοστάσιο εμπλουτισμού των Σκουριών) από την υπηρεσία μας». Μιλάμε πάντα για το επίμαχο εργοστάσιο εμπλουτισμού, για το οποίο διαδήλωσαν στις 23-11-2014 οι κάτοικοι (βλ. προγενέστερη ανάρτησή μας με τίτλο:  «Ο λαός δέχεται χημικά και ο Δήμαρχος “με το iphone στο σπίτι”»).

3) Η Πολεοδομία γνωστοποιεί ότι για όσα έχουν κατατεθεί, έχει εύλογες αμφιβολίες… και γι’αυτό απέστειλε το από 1548/21-11-2014 έγγραφο στην αρμόδια υπηρεσία ΔΙΠΕΧΩΣ Κ.Μ., το οποίο και αυτό σας το παραθέτουμε. Εμείς αποδεικνύουμε αυτά που δημοσίως εκφέρουμε ως λόγο και αναλαμβάνουμε την ευθύνη. Ο πολιτικός μηχανικός και Πρόεδρος του «Παρατηρητηρίου Μεταλλευτικών Δραστηριοτήτων», κ. Απόστολος Παπαγεωργίου, με την εμπειρία και ειδικότητα που διαθέτει θα αναρτήσει σε λίγο στο “antigoldgr.org/” ανάλυση επί του θέματος, για να καταλάβετε ότι καταστρατηγούν όλη την πολεοδομική νομοθεσία περί δόμησης. Σας συστήνουμε να μελετήσετε το άρθρο του.

a9-web

 

img310-poleodomia-webimg311-poleodom2-web

img312-webimg313-web

img314-web

img315-web

3-web

b2-web

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s