Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΜΕ ΤΟ ΣτΕ #skouries

vasilinos.wordpress.com

DSC_0271

Σήμερα εκδικαζόταν στο ΣτΕ η υπ’αριθ. 3348/13.10.2014 αίτηση ακύρωσης που είχε καταθέσει ο π. Χριστόδουλος κατά της υπ’αριθ. Δ8-Α/Φ.7.49.13/13285/331517.9.2014 απόφασης του Υ.ΠΕ.Κ.Α., με την οποία εγκρίθηκε το Προσάρτημα 3 της τεχνικής μελέτης του υποέργου Σκουριών, με αντικείμενο την τεχνική μελέτη των εγκαταστάσεων διαχείρισης εξορυκτικών αποβλήτων, των φραγμάτων και των χώρων απόθεσης τελμάτων εμπλουτισμού του μεταλλείου Σκουριών, στον Καρατζά και Λοτσάνικο (βλ. προγενέστερη ανάρτησή μας με τίτλο: “Το ΣτΕ ΚΑΛΕΙ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ ΝΑ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙ ΤΙΣ ΑΠΟΨΕΙΣ ΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ»”). Ο δικηγόρος του Υ.ΠΕ.Κ.Α. που παραστάθηκε, ζήτησε από το ΣτΕ να αναβάλει τη συζήτηση της υπόθεσης με αιτιολογικό ότι: «το Υ.ΠΕ.Κ.Α. και η κυβέρνηση προτίθεται άμεσα να ρυθμίσει  νομοθετικά το θέμα με αποτέλεσμα να μην υπάρχει στη συνέχεια αντικείμενο συζήτησης» (δηλαδή προτίθεται η κυβέρνηση να σταματήσει την εν λόγω επένδυση, όπως δημόσια ανακοίνωσε και ο Υπουργός κ. Λαφαζάνης). Continue reading