Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΜΕ ΤΟ ΣτΕ #skouries

vasilinos.wordpress.com

DSC_0271

Σήμερα εκδικαζόταν στο ΣτΕ η υπ’αριθ. 3348/13.10.2014 αίτηση ακύρωσης που είχε καταθέσει ο π. Χριστόδουλος κατά της υπ’αριθ. Δ8-Α/Φ.7.49.13/13285/331517.9.2014 απόφασης του Υ.ΠΕ.Κ.Α., με την οποία εγκρίθηκε το Προσάρτημα 3 της τεχνικής μελέτης του υποέργου Σκουριών, με αντικείμενο την τεχνική μελέτη των εγκαταστάσεων διαχείρισης εξορυκτικών αποβλήτων, των φραγμάτων και των χώρων απόθεσης τελμάτων εμπλουτισμού του μεταλλείου Σκουριών, στον Καρατζά και Λοτσάνικο (βλ. προγενέστερη ανάρτησή μας με τίτλο: “Το ΣτΕ ΚΑΛΕΙ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ ΝΑ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙ ΤΙΣ ΑΠΟΨΕΙΣ ΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ»”). Ο δικηγόρος του Υ.ΠΕ.Κ.Α. που παραστάθηκε, ζήτησε από το ΣτΕ να αναβάλει τη συζήτηση της υπόθεσης με αιτιολογικό ότι: «το Υ.ΠΕ.Κ.Α. και η κυβέρνηση προτίθεται άμεσα να ρυθμίσει  νομοθετικά το θέμα με αποτέλεσμα να μην υπάρχει στη συνέχεια αντικείμενο συζήτησης» (δηλαδή προτίθεται η κυβέρνηση να σταματήσει την εν λόγω επένδυση, όπως δημόσια ανακοίνωσε και ο Υπουργός κ. Λαφαζάνης). Το ΣτΕ αποφάσισε ότι δεν συζητά την υπόθεση σήμερα. Η εισήγηση του Συμβούλου κ. Ντέμσια ήταν πως η διαφορά που υφίσταται από την αμφισβήτηση της νομιμότητας της προσβαλλόμενης πράξεως, συνιστά διοικητική διαφορά ουσίας ανεξαρτήτως της ιδιότητας του αιτούντος. Κατόπιν τούτου απεφάνθη στην εισήγησή του ότι αρμόδιο είναι το Διοικητικό Πρωτοδικείο Αθηνών.

Υπέμνησε δε ο κ. Εισηγητής ότι οι προσβαλλόμενοι λόγοι είναι:

1) Ότι το υποβληθέν επενδυτικό σχέδιο δεν είναι πλήρες, διότι περιλαμβάνει την αξιοποίηση τριων μόνο εκ των 30 μεταλλείων που βρίσκονται στη μεταβιβασθείσα έκταση.

2)  Ότι η προσβαλλόμενη απόφαση είναι μη νόμιμη λόγω μη εγκρίσεως του επενδυτικού σχεδίου και μη νόμιμης χορήγησης παρατάσεως προς συμπλήρωση και αναθεώρηση αυτού.

Σας παραθέτουμε και το κείμενο της εισηγήσεως ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ.

Το ΣτΕ έδωσε προθεσμία για κατάθεση υπομνήματος και των νομιμοποιητικών εγγράφων για τις 26 Φεβρουαρίου 2015, επιφυλασσόμενο αφού λάβει τα ανωτέρω, εν συνεχεία να εκδώσει απόφαση διά της οποίας θα παραπέμπει την υπόθεση στο αρμόδιο Διοικητικό Πρωτοδικείο Αθηνών.

Έγινε δε κατανοητό ότι το ΣτΕ έδωσε προθεσμία 22 ημερών για κατάθεση των υπομνημάτων και εγγράφων, ώστε εντός αυτής της προθεσμίας να δώσει και στη Διοίκηση (Υ.ΠΕ.Κ.Α., που ζήτησε αναβολή), τη δυνατότητα να ρυθμίσει το θέμα αν θέλει κατ’αυτό το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί, όπως ζήτησε νομοθετικά, ώστε να είναι μετά η υπόθεση εκτός αντικειμένου.

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s