ΣτΕ 1392/2015 «ΕΝ ΟΨΕΙ ΤΗΣ ΣΠΟΥΔΑΙΟΤΗΤΟΣ ΤΩΝ ΤΙΘΕΜΕΝΩΝ ΖΗΤΗΜΑΤΩΝ» #skouries

vasilinos.wordpress.com

olomeleia_small

Στις 4 Φεβρουαρίου 2015 συνεδρίασε το ΣτΕ του Ε΄ Τμήματος, για να δικάσει την από 13 Οκτωβρίου 2014 αίτηση του π. Χριστοδούλου (βλ. εδώ). Ο Εισηγητής κ. Αντώνιος Ντέμσιας είχε εισηγηθεί να παραπεμφθεί η υπόθεση στο Πρωτοδικείο Αθηνών (βλ. εδώ).

Μετά τη δημόσια συνεδρίαση, το δικαστήριο συνήλθε σε διάσκεψη σε αίθουσα του δικαστηρίου και εξέδωσε την υπ’αριθ. 1392/2015 απόφαση που μας επεδόθη στις 23-4-2015 και διά της οποίας αποφαίνεται ότι Continue reading

ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ ΕΚ ΝΕΚΡΩΝ ΘΑΝΑΤΩ ΘΑΝΑΤΟΝ ΠΑΤΗΣΑΣ #anastasi

vasilinos.wordpress.com

a1

Ανά τους αιώνες μόνον Ένας ευθαρσώς, δημοσίως ομολόγησε: «Εγώ είμαι η Ζωή και η Ανάσταση», και επιβεβαίωσε τον λόγο Του και με τη ζωή Του και με την Ανάστασή Του, αλλά και με την ανάσταση πολλών άλλων ανθρώπων. Είναι πανθομολογούμενο ότι έζησε, ότι θανατώθηκε με σταυρικό θάνατο και ότι την τρίτη ημέρα αναστήθηκε θανατώσας τον θάνατο. Η επίγεια ζωή Του, ο δημόσιος θάνατός Του και η Ανάστασή Του είναι αντικειμενικά ιστορικά καταγεγραμμένα γεγονότα, που διαδραματίσθηκαν την εποχή εκείνη και τα βίωσε πλήθος ανθρώπων και δεν είναι θέμα αναγόμενο στην πίστη (όπως π.χ. είναι η Δευτέρα Παρουσία Του που πιστεύουμε ότι θα πραγματοποιηθεί στις έσχατες ημέρες). Η πρώτη παρουσία Του είναι αισθητό γεγονός, όπως και η παρουσία Του μετά την Ανάστασή Του· το είδαν, το έζησαν, Τον ψηλάφησαν: «παρέστησεν εαυτόν ζώντα μετά το παθείν αυτόν εν πολλοίς τεκμηρίοις, δι’ ημερών τεσσαράκοντα οπτανόμενος αυτοίς και λέγων τα περί της βασιλείας του Θεού. και συναλιζόμενος.… βλεπόντων αυτών επήρθη, και νεφέλη υπέλαβεν αυτόν από των οφθαλμών αυτών. και ως ατενίζοντες ήσαν εις τον ουρανόν πορευομένου αυτού…» (Πραξ. κεφ.Α΄). Continue reading