ΣτΕ 1392/2015 «ΕΝ ΟΨΕΙ ΤΗΣ ΣΠΟΥΔΑΙΟΤΗΤΟΣ ΤΩΝ ΤΙΘΕΜΕΝΩΝ ΖΗΤΗΜΑΤΩΝ» #skouries

vasilinos.wordpress.com

olomeleia_small

Στις 4 Φεβρουαρίου 2015 συνεδρίασε το ΣτΕ του Ε΄ Τμήματος, για να δικάσει την από 13 Οκτωβρίου 2014 αίτηση του π. Χριστοδούλου (βλ. εδώ). Ο Εισηγητής κ. Αντώνιος Ντέμσιας είχε εισηγηθεί να παραπεμφθεί η υπόθεση στο Πρωτοδικείο Αθηνών (βλ. εδώ).

Μετά τη δημόσια συνεδρίαση, το δικαστήριο συνήλθε σε διάσκεψη σε αίθουσα του δικαστηρίου και εξέδωσε την υπ’αριθ. 1392/2015 απόφαση που μας επεδόθη στις 23-4-2015 και διά της οποίας αποφαίνεται ότι: «…Εν όψει της σπουδαιότητος των τιθέμενων ζητημάτων, το Τμήμα υπό την παρούσα σύνθεση κρίνει ότι η υπόθεση πρέπει να παραπεμφθεί στην επταμελή σύνθεση του Ε΄ Τμήματος (Ολομέλεια του E΄ Τμήματος), σύμφωνα με το άρθρο 14§5 του π.δ.18/1989 (Α΄8)… ΔΙΑ ΤΑΥΤΑ απέχει να αποφανθεί οριστικά και παραπέμπει την υπόθεση στο Τμήμα (Ολομέλεια Ε΄ Τμήματος)  υπό επταμελή σύνθεση και ορίζει εισηγητή τον Σύμβουλο Αντώνιο Ντέμσια και δικάσιμο την 6η Μαου 2015. Η διάσκεψη έγινε στην Αθήνα στις 27 Φεβρουαρίου και στις 7 Απριλίου και η απόφαση δημοσιεύθηκε σε δημόσια συνεδρίαση την 21η Απριλίου 2015».

Νομικοί κύκλοι σχολιάζουν ότι μάλλον «εν όψει της σπουδαιότητος των τιθέμενων ζητημάτων» και η Ολομέλεια του Ε΄ Τμήματος θα αποφύγει να αποφανθεί οριστικά και θα παραπέμψει το θέμα μάλλον στην Ολομέλεια του ΣτΕ (Ολομέλεια του ΣτΕ με συμμετοχή όλων των Τμημάτων). Εκείνο πάντως που είναι άξιον απορίας είναι ότι ενώ το ΣτΕ δείχνει να «ζορίζεται», και δημοσιεύει επισήμως εντός της αποφάσεώς του ότι «ζορίζεται», αναφέροντας: «λόγω της σπουδαιότητος των τιθέμενων ζητημάτων», η σημερινή κυβέρνηση, το ΥΠΑΠΕΝ και κάποια «συντονιστικά του κινήματος που αφορίζουν αγωνιστές», ουδέποτε επικαλέσθηκαν τα σπουδαία τιθέμενα ζητήματα, ουδέποτε συνέβαλαν στην ανάδειξή τους. Μάλλον μεριμνούν με κάθε τρόπο για τη μη ανάδειξή τους και τη μη ενημέρωση του κοινού του κινήματος. Εντός των ημερών θα κοινοποιήσουμε όλο το κείμενο της υπ’αριθ.1392/2015 αποφάσεως του ΣτΕ, για να λάβουν γνώση όλοι οι ειλικρινώς ενδιαφερόμενοι και ανιδιοτελώς αγωνιζόμενοι πολίτες.

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s