ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΤΕΣ ΜΑΣ – ΠΡΟΣΟΧΗ !!!

vasilinos.wordpress.com

Εκατοντάδες δημότες μας και κυρίως από το Δ.Δ. της Μ. Παναγίας, λαμβάνουν αυτές τις ημέρες από την Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου Αριστοτέλη το από 5-9-2017 έγγραφο με απόδειξη, και με τίτλο «Ατομική Ειδοποίηση Οφειλών». Δι’ αυτού ενημερώνουν ότι ο δημότης έχει ανεξόφλητες ληξιπρόθεσμες οφειλές από δημοτικά τέλη ύδρευσης, και τον ενημερώνουν για το υποτιθέμενο κεφάλαιο και για τις προσαυξήσεις. Η Οικονομική Υπηρεσία δίνει λήξη προθεσμίας δήλωσης υπαγωγής στο πρόγραμμα ρύθμισης οφειλών του Ν.4483/2017 (ΦΕΚ 107/τεύχος Α΄/ 31.7.2017).

Ενημερώνουμε ότι αυτό το έγγραφο έχει νομική ισχύ και είναι μία ενέργεια πριν την εκτέλεση. Δηλαδή μετά τη λήξη αυτής της προθεσμίας, ο Δήμος θα αποστείλει το εν λόγω έγγραφο στο Δημόσιο Ταμείο και αυτό το ποσό με τις προσαυξήσεις, θα βεβαιωθεί στο προσωπικό σας ΑΦΜ και θα τα απαιτήσει πλέον από εσάς η Εφορία ως δημόσιο έσοδο. Τότε δυστυχώς, ακολουθούνται γνωστές πρακτικές που εφαρμόζει το κράτος κατά των οφειλετών προς το ελληνικό δημόσιο.

Ο δημότης έχει τις εξής επιλογές:

1) Να υπαχθεί στο πρόγραμμα ρύθμισης οφειλών, όπως ανωτέρω.

2) Να προσφύγει εντός 30 ημερών (από την ημέρα που παρέλαβε το έγγραφο) στο Διοικητικό Δικαστήριο και παραθέτοντας όλα τα αποδεικτικά στοιχεία που διαθέτει, και να ζητήσει την ακύρωση της βεβαίωσης της οφειλής.

Δική μας πρόταση είναι:

1) Να σπεύσετε στον ταχυδρομικό σας πράκτορα, ώστε να σας δώσει βεβαίωση έγγραφη, ενσφράγιστη και ενυπόγραφη πότε σας παρέδωσε τον φάκελο με το έγγραφο, για να έχετε την απόδειξη της προθεσμίας των 30 ημερών, διότι δυστυχώς ενώ το έγγραφο αναφέρει (Με απόδειξη), δεν εστάλη σύμφωνα με τον νόμο συστημένο, ώστε να αποδεικνύεται η παραλαβή του, ούτε ο φάκελος εκ του ταχυδρομείου φέρει ημερομηνία. Έτσι δυστυχώς, ενώ το έγγραφο φέρει ημερομηνία αποστολής 5-9-2017, οι δημότες το λαμβάνουν τώρα, και εάν δεν πράξουν το ανωτέρω, κατανοείτε ότι εκπνέει ο χρόνος των 30 ημερών, εντός των οποίων μπορεί να προσφύγει ο κάθε δημότης όπου ο νόμος ορίζει.

2) Επειδή υπάρχουν τεράστια προβλήματα, μπορείτε άμεσα σήμερα να τυπώσετε την κάτωθι αίτηση που ετοιμάσαμε, να την συμπληρώσετε με τα στοιχεία σας και με το ποσό του κεφαλαίου που σας βεβαιώνουν και με το ποσό προσαυξήσεων, να την υπογράψετε και να την καταθέσετε αύριο στον Δήμο, ζητώντας να λάβετε αριθμό πρωτοκόλλου για το έγγραφό σας.

Ο Δήμος είναι υποχρεωμένος να σας προσκομίσει άμεσα τα αιτούμενα, βεβαιώνοντας με τα αποδεικτικά έγγραφα που έλαβε υπόψη του, ότι όντως είναι αληθινή η βεβαίωση της ληξιπρόθεσμης οφειλής σας.

Στη συνέχεια εάν σας προσκομίσουν τα αιτούμενα αποδεικτικά έγγραφα ή σας πληροφορήσουν ότι δεν διαθέτουν τέτοια αποδεικτικά έγγραφα, θα σας ενημερώσουμε για τις επόμενες ενέργειες. Φυσικά μπορείτε να ενημερωθείτε και από τον νομικό σας σύμβουλο για το πώς θα εξυπηρετήσετε καλύτερα τα σύννομα συμφέροντά σας. Εμείς φιλικά, αλληλέγγυα, απλά εκθέτουμε την γνώμη μας σε όσους μας την ζητούν.

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s