Ο Χριστός θα μας εμέσει

vasilinos.wordpress.com

Παρά το γεγονός ότι ο Αρχιεπίσκοπος βγήκε στα ΜΜΕ και ως Πρόεδρος της Ι. Συνόδου είπε ότι «δεν είναι σωστή η συμμετοχή κλήρου και λαού στο συλλαλητήριο, διότι η εκκλησία είναι αγάπη», στο συλλαλητήριο της Θεσσαλονίκης συμμετείχε πλήθος Ιερέων και μοναχών.

Οι Ιερείς είμαστε πάντα με τον λαό· εμείς τον καθένα τον παίρνουμε νήπιο στα χέρια μας, τον βαπτίζουμε, μεγαλώνουμε μαζί, βιώνουμε τα πάσης φύσεως προβλήματά του, και όταν αναχωρεί από αυτή τη ζωή, μέχρι το μνήμα μαζί πάμε· εκεί μόνο χωριζόμαστε. Είναι ποτέ δυνατόν οι ενορίτες μας να φεύγουν για το συλλαλητήριο από αγάπη για το δίκιο, την αλήθεια, την πατρίδα, να φεύγουν τα παιδιά και ο Πνευματικός πατέρας να μένει πίσω; Ο Ιερέας είναι πάντα μπροστά.

Αυτός ο λαός μας πληρώνει  εμάς τους Ιερείς, για να είμαστε μαζί τους και να εκτελούμε τίμια, ειλικρινά, συνειδητά το καθήκον μας, όπως πληρώνει και τους πολιτικούς, τους δικαστικούς, τους αρχιερείς κ.λ.π., για να πράττουν και αυτοί το ίδιο. Τον απλό κλήρο ό,τι και να κάνετε, όποιοι κι αν είστε, δεν θα μπορέσετε να μας διαχωρίσετε από τον λαό· μαζί μ’ αυτόν και από αυτόν γεννιόμαστε και μαζί μ’αυτόν θα πεθάνουμε. Το πετραχήλι μας δέχεται τον πόνο του, και ο Χριστός σε εμάς είπε: «όσα (αμαρτήματα) αν αφήσετε επί της γης, αφίενται και εν τω ουρανώ». Και Εκείνον γεννηθέντα, τον πήγε η Παναγία μας στον πρεσβύτη Συμεών και θαύμασαν οι άγγελοι να βλέπουν τον Θεό να ευλογείται από τον πρεσβύτη Συμεών «και αυτός εδέξατο αυτόν εις τας αγκάλας αυτού και ευλόγησε τον Θεόν»!!! (Λουκ. β΄, 28).

Στην κατοχή όταν οι Γερμανοί έμπαιναν στο χωριό, έβρισκαν στην είσοδο τον Ιερέα να τους περιμένει, για να τους αποτρέψει και ήταν ο πρώτος που θυσιαζόταν.

Μετά από αυτό που έγινε στη Θεσσαλονίκη, η Ιερά Σύνοδος αναγκάστηκε να συνεδριάσει σήμερα, για να αποφασίσει για το αν η εκκλησία θα συμμετάσχει στο συλλαλητήριο στην Αθήνα στις 4-2-2018. Πριν καν συνέλθει σήμερα η Σύνοδος και αποφανθεί, ο Ιερός Σύνδεσμος Κληρικών Ελλάδος προς τιμήν του, αποφάσισε όχι απλά να συμμετάσχει ο κλήρος, αλλά να προτρέψει κλήρο και λαό να συμμετάσχει στο συλλαλητήριο. Τόνισε δε ότι: «Δεν περιμένουμε από κανέναν να μας δώσει την άδεια να πούμε την γνώμη μας σε μία δημοκρατική διαδικασία». Ταπεινά θέλω να ευχαριστήσω ως Ιερέας τον Ιερό Σύνδεσμο Κληρικών Ελλάδος για την απόφασή του αυτή. Γνώμη μου είναι η κάθε ενορία να βάλει τουλάχιστον ένα λεωφορείο, και με τον Ιερέα μπροστά να κατέβουμε στο συλλαλητήριο· η πατρίδα το απαιτεί. Όπως το απαιτούν τόσοι Αρχιερείς, Ιερείς, μοναχοί, εθνομάρτυρες, άγιοι που έχυσαν το αίμα τους, για να ζούμε σήμερα εμείς ελεύθεροι.

ΟΙ ΑΛΗΘΙΝΟΙ ΠΟΙΜΕΝΕΣ ΑΡΧΙΕΡΕΙΣ

Παρά τη δημόσια προσπάθεια του Αρχιεπισκόπου να αποτρέψει κλήρο και λαό να συμμετέχει, τελικά στο συλλαλητήριο της Θεσσαλονίκης συμμετείχαν 10 Αρχιερείς. Μερικοί εξ αυτών μάλιστα εγγράφως διαχώρισαν τη θέση τους από τον Αρχιεπίσκοπο και προέτρεψαν κλήρο και λαό της Μητροπόλεώς τους, να συμμετάσχει. Λ.χ. ο Σεβασμιώτατος Κίτρους οργάνωσε 60 λεωφορεία και ήρθαν στη Θεσσαλονίκη, ο δε Σεβασμιώτατος Σπάρτης μη περιμένοντας να αποφανθεί η Ι. Σύνοδος, δημοσίως προέτρεψε ότι όλοι πρέπει να πάμε στο συλλαλητήριο· και άλλοι Αρχιερείς έπραξαν το ίδιο.

Ως ταπεινός Ιερέας αισθάνομαι την ανάγκη μέσα από την καρδιά μου να ευχαριστήσω και όλους αυτούς τους αληθινούς Ποιμένες, που όταν βλέπουν τον λύκο ερχόμενο, δεν απαιτούν από τα πρόβατα να μη βελάζουν και από τα τσομπανόσκυλα να μη γαυγίζουν και να μην ορμούν κατά του λύκου (και δεν έχουν τα πρόβατα μόνο να τα εκμεταλλεύονται ως προς το γάλα, το μαλλί και το κρέας). Αλλά αποδεικνύουν ότι είναι αληθινοί Ποιμένες, και όπως λέει ο Χριστός, ο Ποιμήν ο καλός «τα ίδια πρόβατα εκβάλη, έμπροσθεν αυτών πορεύεται, και τα πρόβατα αυτώ ακολουθεί, ότι οίδασι την φωνήν αυτού· αλλοτρίω δε ου μη ακολουθήσωσιν, αλλά φεύξονται απ’ αυτού, ότι ουκ οίδασι των αλλοτρίων την φωνήν… Ο ποιμήν ο καλός την ψυχήν αυτού τίθησιν υπέρ των προβάτων» (Ιωαν. κεφ.ι΄,στχ.4). Ο Κύριός μας είναι σαφής για το ποιος είναι ο καλός ποιμήν και ξεκαθαρίζει ότι: «ο μισθωτός δε και ουκ ων ποιμήν, ου ουκ εισί τα πρόβατα ίδια, θεωρεί τον λύκον ερχόμενον και αφίησι τα πρόβατα και φεύγει· και ο λύκος αρπάζει αυτά και σκορπίζει τα πρόβατα (δεν τα μαζεύει). ο δε μισθωτός φεύγει, ότι μισθωτός εστι και ου μέλει αυτώ περί των προβάτων» (Ιωάν. Ι΄,στχ.12).

Ας διακρίνουμε, λοιπόν, τους καλούς ποιμένες, ας ακούμε τη φωνή τους κι ας ακολουθούμε τον δρόμο που μας χαράσσουν και υπέρ της πατρίδος και κατά του οικουμενισμού, και…. και…και… Πρέπει επιτέλους να μην καθόμαστε απαθείς, λ.χ. να βλέπουμε να καταργείται να καταργείται η αργία της Κυριακής και να μην αντιδρούμε, να βλέπουμε να παίρνουν τα σπίτια του κόσμου και να μη μιλάμε και να εξαπατούμε τον λαό, βάζοντας τον άθεο Τσίπρα (που ξεπουλά τα πάντα) στα Θεοφάνεια να πετά το περιστέρι (πάλι καλά που δεν του έδωσαν να ρίξει τον Σταυρό).

Τελειώνοντας, να υπομνήσω σε όλους αυτούς που θέλοντας να δικαιολογήσουν την παθητική τους στάση, λένε: «Η εκκλησία ενώνει, ο Χριστός ενώνει», και έτσι δικαιολογούν τη μη συμμετοχή τους. Η εκκλησία, κύριοι και σεβαστοί πατέρες, όντως ενώνει το Δίκιο με το Δίκιο, και όχι το δίκιο με το ψέμα· ενώνει την Αλήθεια με την αλήθεια και όχι την Αλήθεια με το ψεύδος. Η εκκλησία και η Κεφαλή της, ο Χριστός, όταν συγκρούεται η αλήθεια και η δικαιοσύνη με το ψεύδος και την αδικία, δεν κάνουν προσπάθεια να ενώσουν το ψέμα με την αλήθεια, γι’αυτό και σ’αυτούς που νόμιζαν ότι το Πνεύμα του Χριστού είχε έρθει για να ενώσει ψέμα με αλήθεια, δικαιοσύνη με αδικία, και να επιβάλει ψευδο-ένωση και ψευδο-ειρήνη, διατράνωσε: «49 Πυρ ήλθον βαλείν επί την γην, και τι θέλω ει ήδη ανήφθη!… 51 δοκείτε ότι ειρήνην παραγενόμην δούναι εν τη γη; ουχί, λέγω υμίν, αλλά ή διαμερισμόν. 52 έσονται γαρ από του νυν πέντε εν οίκω ενί διαμεμερισμένοι, τρεις επί δυσί και δύο επί τρισί· 53 διαμερισθήσονται πατήρ επί υιώ και υιός επί πατρί, μήτηρ επί θυγατρί και θυγάτηρ επί μητρί, πενθερά επί την νύμφην αυτής και νύμφη επί την πενθεράν αυτής» (Λουκ. ιβ΄).

Το Πνεύμα της Αληθείας δεν ήρθε στη γη να ενώσει τους άδικους με τους δικαίους, τους εμφορούμενους υπό Πνεύματος Αληθείας με τους εμφορουμένους υπό πνεύματος ψεύδους. Αντιθέτως, ήρθε για να διαχωρίσει τους μεν από τους δε, και σε όσους εμφορούμεθα υπό πνεύματος ψεύδους και αδικίας, εντάλθηκε να μετανοήσουμε, να αγαπήσουμε το Πνεύμα της Αληθείας, να εμφορηθούμε από αυτό και έτσι τότε μόνο να μας ενώσει και μεταξύ μας και με τον εαυτό του «21 ίνα πάντες εν ώσι» (Ιωαν. ιζ΄).

Τώρα δυστυχώς έρχονται πνευματικοί Ταγοί και θέλουν να φανούν αγαθότεροι του Πανάγιου Θεού, και ενώ Εκείνος είπε: «ουκ ήλθον βαλείν ειρήνη επί της γης» (με την έννοια των ανωτέρω), αυτοί πάνε για μια ένωση εθνών και εκκλησίας (και αιρετικών ομολογιών), αγαπώντας την ένωση του  ψεύδους με την αλήθεια, της αίρεσης με την ορθή δόξα, της αδικίας με το άδικο. Βλέπουν τώρα από τη μια ψεύτες, κλέφτες, άδικους, απατεώνες, να επιβουλεύονται το έθνος μας και από την άλλη τον Λαό μας να αντιδρά και να θέλει να βασιλεύσει το δίκαιο και η αλήθεια, και δεν θέλουν να συμμετέχουν στην αντίδραση που γίνεται με σκοπό να βασιλεύσει το Πνεύμα της Αληθείας, το Πνεύμα της Δικαιοσύνης· και αυτό δυστυχώς το βαπτίζουν «αγάπη». Προς ποιούς; Ο Αρχιεπίσκοπος Αχρίδος και Σκοπίων, που ζει ανάμεσα στους ψεύτες, αδίκους, απατεώνες, μπήκε φυλακή για την αλήθεια. Να μην τρελαθούμε τώρα και να μην μπερδεύουμε τα φτερά της κότας με τα φτερά του αετού.

 

Είναι ώρα ο καθένας να επιλέξει θέση: ή να πάει με τους άδικους και ψεύτες, ή με τους αγαπώντες τη δικαιοσύνη και την αλήθεια. Αυτοί που παθητικά λένε ότι είναι και με τους δυο, είναι η μερίδα των χλιαρών, για τους οποίους ο Χριστός έχει πει ότι θα τους κάνει εμετό: «τάδε λέγει ο αμήν, ο μάρτυς ο πιστός και αληθινός, η αρχή της κτίσεως του Θεού· 15 οίδα σου τα έργα, ότι ούτε ψυχρός ει ούτε ζεστός· όφελον ψυχρός ης ή ζεστός. 16 ούτως ότι χλιαρός ει, και ούτε ζεστός ούτε ψυχρός, μέλλω σε εμέσαι εκ του στόματός μου» (Αποκ.κεφ.γ,στχ.14-16).

Στην Ελλάδα οι πολύ καλοί και οι πολύ κακοί είναι λίγοι. Η συντριπτική πλειοψηφία είμαστε οι χλιαροί, που δεν κουνιόμαστε· και οι μεν κακοί σας φωνάζουν να ψυχρανθείτε, οι δε καλοί να ζεσταθείτε· διότι δυστυχώς, όλα τα δεινά μας συμβαίνουν διότι είμαστε χλιαροί. Ας αρχίσουμε να προθερμαινόμαστε και να γίνουν οι καρδιές μας καιόμενες από την αγάπη για τον Χριστό, την πατρίδα, το έθνος, τον συνάνθρωπό μας, το Δίκιο, την Αλήθεια, και ο Θεός θα είναι μαζί μας. Εύχεσθε και για μένα από χλιαρός που είμαι να ζεσταθώ, για να μην με εμέσει ο Κύριός μας.

Όμως, ημών κοιμωμένων και αδιαφορούντων, ο Θεός να βάλει το χέρι Του δεν γίνεται. Ο Θεός δεν ενεργεί για να κάνει ό,τι μόνοι μας έχουμε υποχρέωση να πράξουμε και μπορούμε να το πράξουμε. Στην ανάσταση του Λαζάρου, ο Κύριος είπε στους παρευρισκόμενους: «άρατε τον λίθον… ήραν ουν τον λίθον ου ην ο τεθνηκώς κείμενος…», και «ταύτα ειπών εκραύγασε· Λάζαρε δεύρο έξω». Eπειδή οι άνθρωποι μπορούσαν να μετακινήσουν τον λίθο, τους ζήτησε αυτό να το πράξουν οι ίδιοι· την ανάσταση που ήταν αδύνατη για τους ανθρώπους, την ενήργησε Εκείνος, δείχνοντάς μας έτσι ότι εμείς που ως αυτεξούσιοι βάζουμε το χέρι στην κάλπη και επιλέγουμε κυβερνήσεις και κόμματα που δεν αγαπούν Θεό, πατρίδα, άνθρωπο, Σύνταγμα, σημαία, και μας πάνε κατά διαόλου, εμείς είμαστε αυτοί που θα επέμβουμε να ανακαλέσουμε την εξουσιοδότηση που τους χορηγήσαμε.

ΥΣΤΕΡΟΓΡΑΦΟ:

1) Οι διοργανωτές αποφάσισαν τελικά στην Αθήνα να μην υπάρχουν ομιλητές, για να μιλήσει ο Κυρίαρχος Λαός. Θα αποδώσουν μόνο χαιρετισμό στον λαό κάποιες προσωπικότητες. Προτάθηκαν ήδη να αποδώσουν χαιρετισμό, ο Μίκης Θεοδωράκης και ο Γλέζος και περιμένουν την αποδοχή τους. Δύο αριστεροί με αποδεδειγμένη όμως αγάπη για την πατρίδα, όχι ξεπλυμένοι διεθνιστές, όχι δίχως αγάπη για την πατρίδα (όπως οι κυβερνώντες και τα εξωκοινοβουλευτικά παρακλάδια τους). Αριστεροί, δεξιοί, μαζί ενωμένοι, από το δίκαιο, την αλήθεια και την αγάπη για την πατρίδα.

Διοργανωτές και οικονομικοί χορηγοί του συλλαλητηρίου είναι οι ανά την υφήλιο Παμμακεδονικές ενώσεις, εκπρόσωποι των οποίων συμμετέχουν και στην οργανωτική επιτροπή. Μέσα από την καρδιά μας τους ευχαριστούμε όλους, και μαζί με την πατρίδα θα τους είμαστε ευγνώμονες για την πρωτοβουλία αυτή, όπως και τον κ. Δημήτρη Μιχάκη, ο οποίος χωρίς πολλά μέσα και δυνατότητες, έσπευσε να ορίσει την ημερομηνία 4-2-2018 και να στρέψει πάνω του όλες τις απειλές των «δημοκρατικών» Ελλήνων.

Να είναι σίγουροι ότι θα ανταποκριθούμε στην αγάπη τους και θα ζηλέψει η Θεσσαλονίκη, και να δούμε αν θα μπορέσουν να μας μετρήσουν κι αν θα μας χωρέσει το Σύνταγμα και οι πέριξ λεωφόροι. Υποσχόμεθα το μίνιμουμ να ξεκινήσει από το 1.000.000.

2) Οι Ανεξάρτητοι Έλληνες και ο Πάνος Καμμένος είναι κατά των ενεργειών της «πόρνης», αλλά τη στηρίζει ως «βασίλισσα». Ο Καμμένος δεν προδίδει τη Μακεδονία, αλλά στηρίζει τον προδότη κι αυτόν που πουλά την πατρίδα, για να την πωλήσει. Γι’αυτό ο Καμμένος είναι τρεις χειρότερος από τον Τσίπρα και όσον αφορά το 2% που έδειξε η χθεσινή δημοσκόπηση, είναι ντροπή να υπάρχει Έλληνας και χριστιανός, που να ανήκει σε αυτό το 2%. Ο Καμμένος θυμίζει ένα παράδειγμα που μου είχε πει ο άγιος Παΐσιος: «Μια προβατίνα γέννησε ένα προβατάκι και μετά ψόφησε. Εκείνο το διάστημα είχε γεννήσει και μία σκύλα και έβαλαν το προβατάκι να βυζαίνει από την σκύλα. Όταν μεγάλωσε, δεν ήξεραν αν μπορούν να το φάνε, αφού μεγάλωσε με σκυλίσιο γάλα». Έτσι είναι και οι ΑΝΕΛ· όσοι τους έχετε ψηφίσει, θα έπρεπε ήδη να τηλεφωνείτε και να στέλνετε SMS στα γραφεία τους, στον Καμμένο και να ζητάτε την παραίτησή τους από την κυβέρνηση, αλλιώς, να τους δηλώνετε ότι νοερά αίρετε την ψήφο σας. Αρχίστε τώρα, πριν σας προλάβουν οι εξελίξεις. Γίνετε ρυθμιστές των εξελίξεων. Αχ, ελληνικέ Λαέ, και μόνο που αποφάσισες να σηκωθείς από τον καναπέ, έχεις αναγκάσει το παν να ανακατεύεται (ΜΜΕ μέχρι οι βασιλιάδες αναγκάστηκαν να εμφανίσουν ότι υπάρχουν). Ο Κυριάκος θυμήθηκε ότι ο παππούς του ήταν μακεδονομάχος… Πρόσεξε μην καθίσεις ξανά στον καναπέ.

ΡΑΝΤΕΒΟΥ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ.

3) Το «παιδί» να ξέρετε, στο Νταβός «διαπραγματεύτηκε», πούλησε δηλ. τη Μακεδονία έναντι αλλαγής δύο πινακίδων (αυτή της οδού Αλεξάνδρου και του αεροδρομίου Μακεδονίας). Θα προσπαθήσει τώρα με το Ποτάμι κ.λ.π., να το περάσει από τη Βουλή. Φωνάξτε δεν μας ενδιαφέρουν οι αλλαγές στο Σύνταγμα των Σκοπίων, δεν μας ενδιαφέρουν οι αλυτρωτικές βλέψεις τους, δεν μας ενδιαφέρει αν λένε ότι αισθάνονται Μακεδόνες (και ο τραβεστί αισθάνεται γυναίκα, αλλά δεν είναι). Το ΜΟΝΟ που μας νοιάζει είναι το ΟΝΟΜΑ· δεν το εκχωρούμε ούτε ως σύνθετη ονομασία, ούτε ως γεωγραφικό προσδιορισμό, ούτε παράγωγό του. Δεν μας ενδιαφέρει τι έκανε ή τι κάνει όλος ο υπόλοιπος κόσμος, οι 140 χώρες. Όλοι αυτοί γνωρίζουν γιατί θέλουν εμείς να το εκχωρήσουμε· διότι μόνο εμείς οι Έλληνες είμαστε οι Μακεδόνες, και μόνο αν εμείς τους το εκχωρήσουμε, θα ισχύει η «βάπτιση». Αλλιώς οι Σκοπιανοί θα αναγκαστούν να αλλάξουν «φύλο» και από δήθεν «Μακεδόνες» θα γίνουν Σλάβοι, ή θα είναι «τραβεστί» που θα αισθάνονται γυναίκα. Ή όπως ο άλλος μέσα από το ψυχιατρείο αισθάνεται ότι είναι ο «Μέγας Ναπολέων, ο Βοναπάρτης».

4) Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Παυλόπουλος, μπορεί να καθόταν απαθώς στο στούντιο όταν μπροστά του άνδρας χτυπούσε γυναίκες· η Μακεδονία όμως δεν είναι ούτε Κανέλλη, ούτε Δούρου. Κι αν ο Τσίπρας πάει την πρόταση στη Βουλή, οφείλει να παραιτηθεί και να πέσει η κυβέρνηση και να αφήσει τις αοριστολογίες για την δήθεν αγάπη του έθνους· να αποδείξει ότι το έθνος είναι πάνω από την καρέκλα του, αλλιώς θα είναι ένας σύγχρονος «Εφιάλτης». Ο δε Νίμιτς πρέπει να καταστεί από τον Λαό ανεπιθύμητος στην Ελλάδα.

Advertisement

One thought on “Ο Χριστός θα μας εμέσει

  1. Mόλις τώρα η Διαρκής Ιερά Σύνοδος έκανε ανακοίνωση και είπε ότι οι Έλληνες παρεξηγήσαμε τον Μακαρ. Αρχιεπίσκοπο και δεν καταλάβαμε τι είπε, και ότι η Ιερά Σύνοδος θεωρεί πως ο καθένας είναι ελεύθερος να πράξει κατά συνείδηση. Μάλιστα σήμερα η Δ.Ι.Σ. αποφάσισε στις 17 Φεβρουαρίου να τελέσει Συνοδική Θεία Λειτουργία στη Σιάτιστα και ιερό μνημόσυνο υπέρ αναπαύσεως των ψυχών του ήρωα του μακεδονικού αγώνος Παύλου Μελά και όλων των Μακεδονομάχων. Ευχαριστούμε, ζητάμε συγγνώμη για τη χαμηλή νοημοσύνη που διαθέτουμε και παρεξηγήσαμε τον Μακαριώτατο και θα το εξομολογηθούμε στον πνευματικό μας, για να λάβουμε την άφεση των αμαρτιών μας. Πάντως, για την Δ.Ι.Σ. το να προτρέψει τον κλήρο και τον λαό να συμμετάσχει, συνεχίζει να παραμένει «αμαρτία». Και ενώ όλη η Ελλάδα δηλώνει τη συμμετοχή της στο συλλαλητήριο στην Αθήνα και κατεβαίνει Αθήνα, εκείνοι δηλώνουν ότι θα πάνε στη Σιάτιστα στις 17-2-18 (όπως λέμε: «άλλος για Χίο τράβηξε κι άλλος για Μυτιλήνη»). Πρέπει άμεσα να συνέλθει η Σύνοδος της Ιεραρχίας της Εκκλησίας της Ελλάδος∙ δεν είναι θέμα της Δ.Ι.Σ.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s