Όταν ο Καποδίστριας έκλεισε τις εκκλησίες και απαγόρευσε την τέλεση των Ακολουθιών και τις καμπάνες…

vasilinos.wordpress.com

Μετά τα τρία προηγούμενα άρθρα μας περί της φονικής επιδημίας, όπως υπομνήσαμε πλήρως αναλυτικά τι εστί (για την συγκεκριμένη φονική επιδημία) το αγαθό και ευάρεστο και παραχωρητικό θέλημα του Κυρίου μας Ιησού, τι δηλαδή πρέπει να πράξουμε, παραθέτουμε στην αγάπη σας και το παρόν άρθρο ως τελευταία δραματική έκκληση.

Αρκετοί μας λέτε ότι ο τάδε Πνευματικός, Ιερέας, Δεσπότης κ.λ.π., λένε ότι είναι καιρός ομολογίας της πίστεως, και πρέπει να συνεχίσουμε να πηγαίνουμε στους ναούς κ.λ.π. Ξεκάθαρα πλέον σας λέμε, μην ακούτε καθόλου κανέναν από αυτούς που στερούνται της στοιχειώδους πνευματικής διακρίσεως, και αδυνατούν να διακρίνουν τη διαφορά ενός διατάγματος διωγμού του Νέρωνα και του Διοκλητιανού, από ένα ευεργετικό νομοθέτημα μιας χριστιανικής κυβερνήσεως που εκδίδεται με μοναδικά αποκλειστικό σκοπό την προστασία της υγείας και της ζωής των πιστών χριστιανών και γενικά όλων των συμπολιτών μας, αλλά και των ιδίων.

Ο Καποδίστριας έκλεισε τις εκκλησίες, απαγόρευσε τις ακολουθίες και τις καμπάνες, επιβάλλοντας καραντίνα…

Αναμφισβήτητα, ο πιο ευλαβής και φιλόπατρις κυβερνήτης που πέρασε από την Ελλάδα μας, είναι ο Ιωάννης Καποδίστριας, ο οποίος εξελέγη κυβερνήτης στις 30 Μαρτίου 1827. Ήταν τόσο ευλαβής και συνειδητός χριστιανός, που στις εορτές και τις Κυριακές, όχι μόνο ανελλιπώς εκκλησιαζόταν, αλλά πήγαινε πρώτος στην εκκλησία από τις 5.30 π.μ., για να παρακολουθεί από την αρχή τον Όρθρο (όχι σαν κι εμάς που πηγαίνουμε στη μέση της Θείας Λειτουργίας ή και λίγο πριν το αντίδωρο).

Όταν ο Καποδίστριας ανέλαβε κυβερνήτης, δυστυχώς η χώρα μας είχε καταστραφεί, η οικονομία τελούσε υπό πτώχευση και στο πολιτικό σκηνικό επικρατούσαν οι μεγάλες αντιπαλότητες μεταξύ των φατριών. Έτσι μπήκε στο στόχαστρο της φατρίας των Μαυρομιχαλαίων, οι οποίοι αποφάσισαν να τον δολοφονήσουν· κι εκείνο που τους βόλευε, ήταν να τον δολοφονήσουν κάποιο ξημέρωμα που θα πήγαινε στην εκκλησία και οι δρόμοι θα ήταν ακόμα έρημοι. Ο Καποδίστριας, παρά το γεγονός ότι ενημερώθηκε πως σκόπευαν να τον σκοτώσουν, σε καμμία περίπτωση δεν διανοήθηκε να μην εκκλησιασθεί, διότι πάνω από τον εαυτό του αγαπούσε τον Θεό και Δημιουργό του. Έτσι στις 27 Σεπτεμβρίου 1831, έξω από την εκκλησία του Αγίου Σπυρίδωνα και ώρα 5.35 π.μ. προσερχόμενος για τον Όρθρο, δολοφονήθηκε από τους Μαυρομιχαλαίους Γεώργιο και Κωνσταντίνο, και παρέδωσε την αγία του ψυχή εις χείρας Θεού.

Η διακυβέρνησή του είναι γνωστή, όπως και η αγάπη του για την πατρίδα και τον λαό. Μέσα στα πολλά προβλήματα που κλήθηκε να αντιμετωπίσει, ήταν και οι διάφορες επιδημίες, όπως του τύφου, της ελονοσίας, της πανώλης και άλλων μολυσματικών ασθενειών. Την άνοιξη του 1828 τα νησιά του Αργοσαρωνικού επλήττοντο από την επιδημία της πανώλης. Τότε ο Καποδίστριας πήρε αυστηρά μέτρα και με αποτελεσματικό τρόπο αντιμετώπισε την  επιδημία και εφάρμοσε την πρακτική της καραντίνας, επιβάλλοντας την απομόνωση των κοινοτήτων και των πολιτών που πλήττονταν από τις επιδημίες.  Τον Απρίλιο 1828 με διαταγή του, όλες οι εκκλησίες έκλεισαν για αόριστο χρόνο. Στις 20 Αυγούστου 1828 προέβη σε ψήφισμα ειδικού νόμου «περί υγειονομικών διατάξεων» (Ψήφισμα 15 /20.8.1828). Σ’ αυτό το νομοθέτημα, διά του άρθρου 285 εδ.3, νομοθέτησε ότι σε περίπτωση λοιμού (δηλ. επιδημίας) να απαγορεύεται πάσα θρησκευτική τελετή και ως εκ τούτου, να μη σημαίνουν οι καμπάνες προσκαλώντας τους πιστούς στην εκκλησία. Στις δε γενικές διατάξεις αυτού του ψηφίσματος, αναφέρεται ότι η διάταξη αυτή ενεργοποιείται αμέσως μόλις εμφανισθεί η επιδημία στην Ελλάδα ή στα σύνορα της Ελλάδος. Το ψήφισμα υπογράφεται από τον Καποδίστρια και τον τότε Γραμματέα της επικράτειας, Σ. Τρικούπη.

Βλέπετε ότι αυτός που για να μην χάσει τον εκκλησιασμό του, θυσίασε τη ζωή του, εντούτοις για την αγάπη της εντολής του πλησίον και της προστασίας της υγείας και της ζωής των πολιτών του, νομοθέτησε σε περίοδο επιδημίας να κλείνουν οι εκκλησίες, να σταματούν οι ακολουθίες και να μην κτυπούν οι καμπάνες, όσο θα διαρκεί η επιδημία; Δεν μπορώ να κάνω κανένα άλλο σχόλιο, ο νοών νοείτω και ο ασύνετος ας πορευθεί εν τη αφροσύνη του.

Υπομνήουμε δε στην αγάπη σας ότι στην εποχή  των προφητών, ο Θεός ανήγγειλε τα επερχόμενα δεινά διά των αγίων προφητών (τα οποία παραχωρούντο για την αποστασία του λαού) και ταυτόχρονα διά των αγίων προφητών έλεγε και τι έπρεπε να πράξουν, για να γλυτώσουν τα δεινά. Οι προφήτες επειδή ανήγγειλαν τα δεινά, γινόντουσαν δυσάρεστοι και στους βασιλείς και στο ιερατείο και στον λαό, γιατί όλοι ήθελαν ευχάριστα ακούσματα και όχι ερχομό δεινών ή εκκλήσεις για μετάνοια. Τότε εμφανίζοντο ψευδοπροφήτες που διέψευδαν τα λεγόμενα των αγίων προφητών και ανήγγειλαν ότι ο Θεός θα στείλει αγαθά. Θα σας αναφέρουμε ένα μόνο παράδειγμα, αυτό του Προφήτη Ιερεμία που ανήγγειλε ότι παραχωρήθηκε να καταληφθεί η Ιερουσαλήμ και το Ιερό, ο Ναός υπό του άρχοντος Βαβυλώνος, Ναβουχοδονόσορα.

«11 και είπε Κύριος προς με·  (προς Ιερεμία) μη προσεύχου περί του λαού τούτου εις αγαθά· 12 ότι εάν νηστεύσωσιν, ουκ εισακούσομαι της δεήσεως αυτών, και εάν προσενέγκωσιν ολοκαυτώματα και θυσίας, ουκ ευδοκήσω εν αυτοίς, ότι εν μαχαίρα και εν λιμώ και εν θανάτω εγώ συντελέσω αυτούς. 13 και είπα· (λέγει ο Ιερεμίας) ω Κύριε, ιδού οι προφήται αυτών προφητεύουσι και λέγουσιν· (οι ψευδοπροφήτες) ουκ όψεσθε μάχαιραν, ουδέ λιμός έσται εν υμίν, ότι αλήθειαν και ειρήνην δώσω επί της γης και εν τω τόπω τούτω. 14 και είπε Κύριος προς με· (λέγει ο Θεός προς τον Ιερεμία)_ψευδή οι προφήται προφητεύουσιν επί τω ονόματί μου, ουκ απέστειλα αυτούς και ουκ ενετειλάμην  αυτοίς και ουκ ελάλησα προς αυτούς· ότι οράσεις ψευδείς και μαντείας και οιωνίσματα και προαιρέσεις καρδίας αυτών αυτοί προφητεύουσιν υμίν. 15 διά τούτο τάδε λέγει Κύριος περί των προφητών των προφητευόντων επί τω ονόματί μου ψευδή, και εγώ ουκ απέστειλα αυτούς, οι λέγουσι· μάχαιρα και λιμός ουκ έσται επί της γης ταύτης· εν θανάτω νοσερώ αποθανούνται και εν λιμώ συντελεσθήσονται οι προφήται. 16 και ο λαός, οις αυτοί προφητεύουσιν αυτοίς, και έσονται ερριμένοι εν ταις διόδοις Ιερουσαλήμ από προσώπου μαχαίρας και του λιμού, και ουκ έσται ο θάπτων αυτούς, και αι γυναίκες αυτών και οι υιοί αυτών και αι θυγατέρες αυτών· και εκχεώ επ’αυτούς τα κακά αυτών» (Ιερεμίας κεφ.ΙΔ΄,11-17), διά δε του προφήτου, τους γνωστοποιεί: «12 ιδού υμείς πορεύεσθε έκαστος οπίσω των αρεστών της καρδίας υμών της πονηράς του μη υπακούειν μου, και απορρίψω υμάς από της γης ταύτης εις την γην, ην ουκ ήδειτε υμείς και οι πατέρες υμών, κκαι δουλεύσετε εκεί θεοίς ετέροις, οι ου δώσουσιν υμίν έλεος» (Ιερεμίας, κεφ.ΙΣΤ΄,12-13).

Έστειλε τον Ιερεμία στον βασιλιά Σεδεκία και του είπε: Έρχεται ο Ναβουχοδονόσορας και πρέπει να υποταχθείτε και να παραδοθείτε και δεν θα πάθετε κάτι. Εάν δεν υπακούσετε, θα αφανισθεί η γη σας, θα καταστραφεί ο Ναός και θα σας σκοτώσει. Όσοι υπακούσουν, θα οδηγηθούν για 70 έτη στην Βαβυλώνα και θα δουλέψουν στον Ναβουχοδονόσορα. Δυστυχώς, δεν υπάκουσαν στον Θεό διά του προφήτου, διότι είπαν δεν είναι δυνατόν ο Θεός να παραδώσει τον λαό και τον Ναό στα χέρια του Ναβουχοδονόσορα. Και έτσι βασιλιάς και ιερατείο τα έβαλαν κατά του Ιερεμία και τον φυλάκισαν σε ένα πηγάδι. Τελικά ο Ναβουχοδονόσορας κατέλαβε την πόλη,  την κατέκαψε και κατέστρεψε και σκότωσε όλους αυτούς που αντιστάθηκαν. Στην Βαβυλώνα μετήχθησαν πολλοί άγιοι που παραδόθηκαν, όπως ο μέγας των προφητών Δανιήλ, οι Τρεις Παίδες κ.λ.π.

Ο Κύριος για όλους τους ψευδοπροφήτες που καθησύχαζαν τον λαό και του έλεγαν ότι ο Θεός θα τους προστατεύσει και να μην κάνουν αυτό που τους έλεγε ο προφήτης του, είπε διά του Ιερεμίου προς τον λαό: «16 ούτως λέγει Κύριος παντοκράτωρ· μη ακούετε τους λόγους των προφητών, ότι ματαιούσιν εαυτοίς όρασιν, από καρδίας αυτών λαλούσι και ουκ από στόματος Κυρίου. 17 λέγουσι τοις απωθουμένοις τον λόγον Κυρίου· ειρήνη έσται υμίν· και πάσι τοις πορευομένοις τοις θελήμασιν αυτών, παντί τω πορευομένω πλάνη καρδίας αυτού είπαν· ουχ ήξει επί σε κακά… 21 ουκ απέστελλον τους προφήτας, και αυτοί έτρεχον· ουδέ ελάλησα προς αυτούς, και αυτοί επροφήτευον·  (Ιερεμίας, ΚΓ΄,16-23).

Αδελφοί μου εν Χριστώ και φίλοι μου γλυκύτατοι, μην ακούτε φωνές αλλότριες για το θέμα του κορωνοϊού όσο ψηλά κι αν βρίσκονται στη συνείδησή σας για άλλα θέματα. Όποιος σας λέει να βγείτε από την οικία σας, το «ταμείο σας» και να συναθροισθείτε στην Εκκλησία ή μεμονωμένα, όπως να πάτε να ανάψετε το κεράκι και στον Ναό να προσευχηθείτε κ.λ.π., μην τους ακούσετε. Αυτοί για ιδιοτελείς λόγους προσπαθούν να περιορίσουν την παρουσία του Θεού στους κτιστούς Ναούς, όπου ισχύει όπως τα προηγούμενα άρθρα μας είπαμε, «ουκ εν χειροποιήτοις ναοίς κατοικεί ο Θεός». Και ότι Εκείνος δεν προέτρεπε να πάνε στον Ναό, αλλά έλεγε: «είσελθε εις το ταμείον σου και προσεύχου και ο Πατήρ σου ο βλέπων εν τω κρυπτώ, αποδώσει σοι εν τω φανερώ. Και διά του Προφήτου Ιερεμίου αυτό τόνιζε σε όλους αυτούς που δεν ήθελαν να παραδώσουν τον Ναό και να πάνε στην Βαβυλώνα: «Θεός εγγίζων εγώ ειμι, λέγει Κύριος, και ουχί Θεός πόρρωθεν. ει κρυβήσεταί τις εν κρυφαίοις και εγώ ουκ όψομαι αυτόν; Μη ουχί τον ουρανόν και την γην εγώ πληρώ; λέγει Κύριος» (Ιερεμία ΚΓ΄, 23-26). Και ο Απόστολος Παύλος μας λέει: «Ο Κύριος εγγύς, μηδέν μεριμνάτε, αλλ’εν παντί τη προσευχή και τη δεήσει μετά ευχαριστίας τα αιτήματα γνωριζέσθω προς τον Θεόν. και η ειρήνη του Θεού η υπερέχουσα πάντα νουν φρουρήσει τας καρδίας υμών και τα νοήματα υμών εν Χριστώ Ιησού» (Φιλιπ.Δ΄,5-6). Φυσικά, επειδή ο Κύριος είναι εγγύς και μάλιστα εκ του Αγίου Βαπτίσματος είναι Ένοικος εντός μας, δεν λέει πηγαίντε στον κτιστό Ναό να προσευχηθείτε (στον Ναό πηγαίνουμε για την τέλεση των Μυστηρίων…). Και μάλιστα ο Κύριος μας συμβουλεύει να μην του γνωστοποιούμε τα όποια προβλήματα και αιτήματά μας, σαν να έχει άγνοια αυτών, δι’ο λέει: «Οίδε γαρ ο πατήρ υμών ο ουράνιος ότι χρήζετε τούτων απάντων». Βλέπετε ότι ο Θεός μας δεν έχει άγνοια των προβλημάτων μας· Παντογνώστης ων, βλέπετε ότι δεν θέλει να του ζητάμε ούτε αυτά τα αναγκαία; Αλλά τι λέει; «Ζητείτε δε (εσείς μόνον και με όλη σας την καρδιά και) πρώτον την (εντός υμών υπάρχουσα εκ του Αγίου Βαπτίσματος) βασιλεία του Θεού και την δικαιοσύνην αυτού, και ταύτα πάντα προστεθήσεται υμίν» (Ματθ. ΣΤ΄,32-33).

Εσείς λοιπόν, λέει, αφήστε όλα τα προβλήματά σας, όλες τις μέριμνες· ζητάτε μόνο αυτό κι εγώ από μόνος μου θα σας προσθέσω όλα όσα χρειάζεστε. Στο ίδιο πνεύμα και ο Απόστολος Πέτρος μας λέει: «πάσαν την μέριμναν υμών επιρρίψαντες επ’αυτόν, ότι αυτώ μέλει περί υμών…» (Α΄Πετρ.,κεφ.Ε΄,7).

Αγαπητοί αδελφοί, γέγραπται γαρ: «Τίμα ιατρόν… και γαρ αυτόν έκτισε Κύριος... Κύριος έκτισεν εκ γης φάρμακα, και ανήρ φρόνιμος ου προσοχθιεί αυτοίς… και αυτός έδωκεν ανθρώποις επιστήμην ενδοξάζεσθαι εν τοις θαυμασίοις αυτού· εν αυτοίς εθεράπευσε και ήρε τον πόνον αυτού…. Τέκνον, εν αρρωστήματί σου μη παράβλεπε, αλλ’ εύξαι Κυρίω, και αυτός ιάσεταί σε (θέτει όμως και τις προϋποθέσεις) απόστησον πλημμέλειαν και εύθυνον χείρας, και από πάσης αμαρτίας καθάρισον καρδίαν… και ιατρώ δος τόπον, και γαρ αυτόν έκτισε Κύριος, και μη αποστήτω σου, και γαρ αυτού χρεία. έστι καιρός ότε και εν χερσίν αυτών ευοδία· και γαρ αυτοί Κυρίου δεηθήσονται, ίνα ευοδώση αυτοίς ανάπαυσιν και ίασιν χάριν εμβιώσεως. ο αμαρτάνων έναντι του ποιήσαντος αυτόν εμπέσοι εις χείρας ιατρού» (Σοφ. Σειράχ, ΛΗ΄, 1-15).

Όμως, του Θεού δεν είναι μόνο οι παπάδες, Δεσπότες κ.λ.π., αλλά είναι και οι ιατροί δικοί του· και την επιστήμη ο Θεός την έδωσε, κι ο Θεός είναι ο θεράπων ιατρός του σώματος και «εν αυτοίς εθεράπευσε». Δεν οφείλουμε λοιπόν, να ακούμε μόνο το ιερατείο (για τη σωματική μας υπόσταση) και «ιατρώ δος τόπον». Και στην περίπτωσή μας αδελφοί, η πολιτεία μας όρισε για να μας ενημερώνει έναν ιατρό, πολύτεκνο πατέρα, χριστιανό και ψάλτη, με πλήρη επιστημονική κατάρτιση, τον κ. Τσιόρδα. Ας τον ακούσουμε με ευλάβεια κι ας υπακούσουμε σ’ αυτόν, διότι στην προκειμένη περίπτωση δι’ αυτού του ανθρώπου ομιλεί ο Θεός. Ξανατονίζω, δεν ανήκει μόνο το ιερατείο στον Θεό· του Θεού είναι και οι ιατροί και η επιστήμη και τα φάρμακα και δι’ αυτών ο Θεός μας θεραπεύει σωματικά. Ας ευχόμεθα, καθώς ο Θεός μας χάρισε την επιστήμη, να φωτίσει -όποτε το πανάγιό Του θέλημα θέλει- τους ιατρούς επιστήμονες για να κατασκευάσουν το κατάλληλο φάρμακο και να βοηθηθεί η ανθρωπότητα.

Επίσης και οι αρχές και οι εξουσίες (όπως αναλυτικά εξηγήσαμε στα προηγούμενα άρθρα μας), κι αυτές υπό του Θεού είναι τεταγμένες για τη διαχείριση και οργάνωση της προσωρινής υλικής και μάταιης αυτής ζωής μας. Και όπως ξαναγράψαμε, έχουμε εντολή: «αρχαίς και εξουσίαις υποτάσσεσθαι, πειθαρχείν, προς παν έργον αγαθόν ετοίμους είναι» (Τίτο, Γ΄,1). Και πάλι: «πάσα ψυχή εξουσίαις υποτάσσεσθαι… ο αντιτασσόμενος τη εξουσία, τη του Θεού διαταγή ανθέστηκεν» (ο την εξουσία κατέχων) Θεού γαρ διάκονος εστί σοι εις το αγαθόν» (Ρωμ.ΙΓ΄,1-10). Ο ίδιος ο Κύριος είπε: «απόδοτε τα του Καίσαρος τω Καίσαρι» και ο Απόστολος Πέτρος εντέλλεται: «Υποτάγητε ουν πάση ανθρώπινη κτίσει διά τον Κύριον, είτε βασιλεί, ως υπερέχοντι, είτε ηγεμόσιν, ως δι’αυτού πεμπομένοις εις εκδίκησιν μεν κακοποιών, έπαινον δε αγαθοποιών· ότι ούτως εστί το θέλημα του Θεού…» (Α΄Πετρ.,κεφ.β΄,13-16).

Αγαπητοί μας αδελφοί, εάν δεν υπακούσουμε τώρα και δεν τηρήσουμε όσα οι υγειονομικές και λοιπές αρχές του κράτους μας παρακαλούν, που αφορούν στην προστασία της υγείας και της ζωής μας, τότε για πότε ελέχθη αυτές οι εντολές να τηρηθούν; Ας κάνουμε λοιπόν, υπακοή ευλαβικά στις αρχές μας. Ο Θεός δεν έχει δικό Του μόνο το ιερατείο, αλλά και οι άρχοντες και οι ιατροί είναι κι αυτοί δικοί Του και απαιτεί από εμάς να υποτασσόμαστε σε αυτούς και να τους υπακούμε «εις παν έργον αγαθό»· και τα μέτρα προστασίας μας από τη φονική επιδημία  είναι «έργον αγαθόν». Όσον δε αφορά και τα ατοπήματα των την εξουσία κατεχόντων, και σ’ αυτούς λέει: «Ακούσατε ουν, βασιλείς, και σύνετε· μάθετε, δικασταί περάτων γης. ενωτίσασθε οι κρατούντες πλήθους και γεγαυρωμένοι επί όχλοις εθνών· ότι εδόθη παρά του Κυρίου η κράτησις υμίν και η δυναστεία παρά Υψίστου, ος εξετάσει υμών τα έργα και τας βουλάς διερευνήσει· ότι υπηρέται όντες της αυτού βασιλείας ουκ εκρίνατε ορθώς, ουδέ εφυλάξατε νόμον, ουδέ κατά την βουλήν του Θεού επορεύθητε. φρικτώς και ταχέως επιστήσεται υμίν, ότι κρίσις απότομος εν τοις υπερέχουσι γίνεται. ο γαρ ελάχιστος συγγνωστός έστιν ελέους, δυνατοί δε δυνατώς ετασθήσονται· ου γαρ υποστελείται πρόσωπον ο πάντων δεσπότης, ουδέ εντραπήσεται μέγεθος, ότι μικρόν και μέγαν αυτός εποίησεν ομοίως τε προνοεί περί πάντων»  (Σοφ.Σολομ.,κεφ.ΣΤ΄,1-7).

Όλος δε αυτός ο πειρασμός της πανδημίας είναι και για τους ανά τη γη κυβερνήτες μας, που ζουν εν αποστασία και ταπεινώνει την αλαζονία τους. Η παγκόσμια οικονομία καταστρέφεται, η ανάπτυξη «πάει περίπατο», η ανεργία αυξάνεται, τα υγειονομικά συστήματα των ανεπτυγμένων κρατών δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν, οι πολίτες τους πεθαίνουν ανά 5 λεπτά και δεν μπορούν να κάνουν τίποτα κ.λ.π. Γι’αυτό ο κ. πρωθυπουργός ως αρχή, θα πρέπει σιγά-σιγά να αποσύρει όλα τα αντίχριστα νομοθετήματα (όπως είναι η κατάργηση της αργίας της Κυριακής, να επαναφέρει τον νόμο για ποινικές συνέπειες στην βλασφημία του Θεού και μάλιστα επαυξημένη ως προς τις συνέπειες). Αν δεν θελήσει να τα αποσύρει, τότε του ευχόμεθα καλή υπομονή στα επερχόμενα. Το ίδιο πρέπει να πράξουν οι κυβερνήσεις της άθεης Ευρώπης, διότι ο κορωνοϊός μπροστά στα επερχόμενα, θα φαντάζει ως ένα μικρό διάλειμμα σε… «καλοκαιρινή κατασκήνωση». Δεν είναι καθόλου τυχαίο ότι ο φονικός ιός κτυπά κυριολεκτικά την Ευρώπη και κυρίως την Ιταλία (και Ρώμη). Κάποια στιγμή θα καταλάβουν αυτοί που προωθούν και επιβάλλουν στα έθνη όλους τους αντίχριστους νόμους· θα καταλάβουν λοιπόν, αυτοί που την ίδια στιγμή που κατοχυρώνουν ως ανθρώπινα δικαιώματα όλα τα παρά φύση ανθρώπινα πάθη και τα δικαιώματα της χελώνας καρέτα-καρέτα, αντιθέτως την ίδια στιγμή στον Δημιουργό της κτίσης δεν δικαιολογούν και δεν αναγνωρίζουν κανένα δικαίωμα, αλλά αίρουν ακόμα και τους νόμους περί βλασφημίας του Θεού (για να βλασφημείται κι από πάνω!), θα μάθουν λοιπόν το: «χωρίς εμού ου δύνασθε ποιείν ουδέν».

Στην συντριπτική του πλειοψηφία ο ελληνικός λαός έστω και αργά, κατανόησε ότι πρέπει να παραμένει στο σπίτι του. Δυστυχώς, κάποιοι από το ιερατείο (που όπως είπαμε, δεν έχουν στοιχειώδη διάκριση ώστε να κατανοήσουν τη διαφορά ενός διατάγματος διωγμού των χριστιανών από τον Διοκλητιανό, από ένα πρόσκαιρο νομοθέτημα μιας χριστιανικής κυβερνήσεως που εν μέσω φονικής πανδημίας μεριμνά να μην βλαφθεί η υγεία των πιστών χριστιανών και όλων των πολιτών), συνεχίζουν να καλούν τους πιστούς να μην υπακούσουν στις αρχές και να συνεχίσουν τις πολυάριθμες συναθροίσεις τους στις εκκλησίες ή να προσέρχονται μόνοι τους στους ναούς να «ανάψουν το κεράκι τους» και να προσκυνούν την εικόνα της Παναγίας!!,  και αυτό το ανάγουν σε δήθεν «ομολογία  πίστης»!! Αυτούς, αγαπητοί μας αδελφοί, ΜΗΝ ΤΟΥΣ ΑΚΟΥΤΕ σ’αυτό το θέμα. Δυστυχώς «δεν υπάρχει Εισαγγελέας», διότι διαφορετικά θα τους είχε εγκαλέσει. Οι Ιταλοί  υποτίμησαν τη φονική επιδημία και σήμερα αναβιώνουν εκεί μαύρες ημέρες της μαύρης πανώλης. Τα κοιμητήριά τους δεν χωρούν πλέον τους νεκρούς τους, τα κρεματόριά τους δεν προλαβαίνουν να τους κάψουν, μεταφέρονται ομαδικά για κάψιμο  με στρατιωτικά φορτηγά σε φάλαγγα, περνώντας μέσα από έρημους δρόμους. Παραθέτουμε κάτωθι δυο μακάβριες φωτογραφίες από το Μπέργκαμο της Ιταλίας, που δείχνουν το κονβόϊ των 70 στρατιωτικών οχημάτων που μεταφέρουν τα εκατοντάδες φέρετρα, 640 νεκροί μόνο σε μια ημέρα εχθές.

                                            

Οι συγγενείς των κεκοιμημένων Ιταλών, ούτε στο κάψιμο των συγγενών τους δεν μπορούν να παρασταθούν, διότι είναι σε καραντίνα. Αρκετούς που πεθαίνουν μέσα στο σπίτι ούτε τους πλησιάζουν, και ούτε τα μάτια τους δεν επιτρέπεται στους συγγενείς τους να τους κλείσουν· απλά περιμένουν τα ειδικά συνεργεία να πάνε να πάρουν τον νεκρό και να απολυμάνουν το σπίτι. Δείτε και τι ισχύει και για τον πρώτο δικό μας νεκρό, που κόλλησε στο προσκύνημα των Αγίων Τόπων.

Παρόλα αυτά που συμβαίνουν, δυστυχώς εκ του ιερατείου συνεχίζεται η παράνομη προτροπή προς τους πιστούς.

Παραθέτουμε κάτωθι το διάγγελμα του Οικουμενικού μας Πατριάρχη. Σ’ αυτή την περίπτωση, σας λέμε ότι ο Θεός ομιλεί δι’αυτού· ακούστε τον και υπακούστε τον.

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΓΓΕΛMA    

Στην πατρίδα μας η φονική επιδημία τώρα αρχίζει. Τα αποτελέσματα της αργοπορίας μας και της αδιακρισίας μας των πολιτών και του ιερατείου, θα αρχίσουμε να τα πληρώνουμε την Μ. Εβδομάδα, η οποία θα είναι κυριολεκτικά Εβδομάδα των Παθών.  Έχουμε ήδη φροντίσει να θέσουμε εκτός μάχης τους γιατρούς μας και τους νοσηλευτές μας.

Ε Π Ι Λ Ο Γ Ο Σ

Άκουσα κάποιον ιερωμένο να καλεί τους πιστούς σε ανυπακοή στις αρχές και να τους προτρέπει να πάνε στις εκκλησιαστικές συναθροίσεις με πίστη, μη φοβούμενοι τη φονική επιδημία και τον ιό. Τον ερωτώ, λοιπόν,  αυτός όταν βλέπει μια οχιά, πλησιάζει την οχιά με πίστη στον Θεό και την πιάνει και παραμένει δίπλα της; Γιατί ο Χριστός λέει: «σημεία δε τοις πιστεύσασι ταύτα παρακολουθήσει, εν τω ονόματί μου… όφεις αρούσι»· ή θα μας αναφέρει τις θεολογικές του γνώσεις για το ποιος άγιος το έπραξε αυτό; Εμείς αν είχαμε αυτές τις ημέρες εκείνους τους αγίους παρόντες, που είχαν καταστήσει ενεργό το Άγιον Πνεύμα (όπως λ.χ. ο άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς), φυσικά θα τους ακούγαμε· όμως τώρα ρωτάμε τον ανωτέρω ιερωμένο που δίνει τις εντολές και πρέπει αυτός να μας απαντήσει τι κάνει.

Μια φορά ένας Ιερέας τελούσε τον Εσπερινό σε ένα ξωκκλήσι έξω από το χωριό. Ξεκίνησε τότε μια κατακλυσμιαία μπόρα με δυνατή βροχή και κάποια στιγμή το νερό άρχισε να εισέρχεται στον Ναό. Τότε φθάνει ο αγροφύλακας και λέει στον Ιερέα και στο εκκλησίασμα: «Βγείτε γρήγορα έξω, διότι το φράγμα δίπλα γέμισε και ετοιμάζεται να σπάσει και θα πνιγείτε». Απαντά ο Ιερέας: «Μην στενοχωριέσαι, έχει ο Θεός, δεν θα αφήσει αυτούς που Τον υμνούν και Τον δοξολογούν». Σε λίγο, το νερό έφθασε μέχρι τους αστραγάλους των εκκλησιαζομένων. Τότε έρχεται ο Πρόεδρος του χωριού και τρομαγμένος λέει στον παπά: «Γρήγορα φύγετε· ετοιμάζεται να καταρρεύσει το φράγμα και θα πνιγείτε». Του απαντά ο παπάς: «Μη στενοχωριέσαι, Πρόεδρε, έχε εμπιστοσύνη στον Θεό. Δεν πρόκειται να μας αφήσει». Εν τω μεταξύ, το νερό μέσα στο ξωκκλήσι είχε φθάσει μέχρι τα γόνατα των πιστών κι έρχεται ο αστυνομικός και λέει στον παπά: «Γρήγορα βγείτε όλοι έξω, διότι από στιγμή σε στιγμή σπάει  το φράγμα και θα πνιγείτε όλοι». Τότε οι περισσότεροι από το εκκλησίασμα βγήκαν έξω και απομακρύνθηκαν τρέχοντας. Όμως ο παπάς αντέτεινε στον αστυνομικό ότι η πίστη στον Θεό δεν πρόκειται να τους αφήσει κι έτσι ο αστυνομικός αναγκάστηκε να αποχωρήσει και να απομακρυνθεί, αφήνοντας τον παπά μέσα στον Ναό με λιγοστούς εκκλησιαζόμενους. Ξαφνικά σπάει το φράγμα, το νερό κατέκλυσε το ξωκκλήσι και ο Ιερέας με τους «πιστούς», πνίγηκε. Καθώς συναντά τον Απόστολο Πέτρο,  διαμαρτύρεται, λέγοντάς του: «Καλά, γιατί με αφήσατε να πνιγώ; Ποτέ δεν περίμενα ότι ενώ εγώ θα εκτελούσα τα ιερατικά μου καθήκοντα και θα πιστεύω στην Χάρη του Θεού, ο Θεός θα μ’εγκατέλειπε και θα με άφηνε να πνιγώ!». Ο Απ. Πέτρος του απάντησε: «Ο Θεός δεν σε άφησε. Τρεις αγγέλους του έστειλε, για να σου πουν τι ερχόταν και να προλάβαινες να φύγεις». Ο παπάς όμως, περίμενε εσφαλμένα ότι η ίδια η Παναγία, ή ο άγιος Γρηγόριος ή ο άγιος Χαράλαμπος θα του εμφανιζόταν για να τον προειδοποιήσει… Φυσικά αίρεται ο καταλογισμός «λόγω ευήθειας».  Ας προσέξουμε κι εμείς λοιπόν, να μην πάθουμε το ίδιο.

Φυσικά, όλα τα ανωτέρω δεν ισχύουν στους έχοντες έστω κι ελάχιστη πίστη, ίση με τον κόκκο σινάπεως, όπου δι’αυτής μετακινούν όρη… δαιμόνια εκβαλούσι, γλώσσαις λαλούσι καιναίς, όφεις αρούσι, θανάσιμο δηλητήριο πίνουν και δεν βλάπτονται, επί αρρώστους χείρας επιθέτουν και καλώς έξουσιν, τα έργα α εποίει ο Κύριος κακείνοι ποιούσι και μείζονα τούτων  ποιούσι.

Τα ανωτέρω μέτρα προφύλαξης ισχύουν μόνο για όσους ταπεινά κατανοούν την πνευματική τους ένδεια και με ταπεινοφροσύνη υπακούουν σε όσους ο Θεός στέλνει προς βοήθειά τους.

Για το θέμα της φονικής επιδημίας, εξαντλήσαμε τη θεώρησή μας στα τέσσερα άρθρα μας, ήτοι:

1)         ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ

2)         ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ

3)  ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ

και  4)   στο παρόν άρθρο. Η προς εσάς αγάπη μας περιορίζεται πλέον στην προσευχή μας για όλους σας. Εάν η αγάπη σας θέλει κι εάν κρίνετε ότι θα ωφεληθούν κι άλλοι με την ανάγνωση του παρόντος άρθρου, τότε παρακαλώ κοινοποιείστε το.

Εύχεσθε για την ελεεινότητά μου.

Υ.Γ.: Επειδή θα διαγράψουμε ορισμένους φίλους του f/b, οι οποίοι συνεχίζουν να δημοσιεύουν ως «ομολογητές της πίστεως» ενάντια στα φιλάνθρωπα μέτρα για την αντιμετώπιση της φονικής επιδημίας, τους ενημερώνουμε πριν το πράξουμε,  για να γνωρίζουν την αιτία της τυχόν διαγραφής τους. Υπάρχουν πολλοί άλλοι που έχουν κάνει αιτήματα φιλίας και λόγω του ορίου των 5.000 ατόμων στο f/b, περιμένουν στην αναμονή αποδοχής του αιτήματός τους. Ευχαριστούμε και συγχωρέστε μας.

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s