«ΚΥΡΙΟΝ ΤΟΝ ΘΕΟΝ ΣΟΥ ΦΟΒΗΘΗΣΗ…» (Δευτ. ΣΤ΄,13)

vasilinos.wordpress.com

Σήμερα, πνευματικοί άνθρωποι δείχνουν να «ανησυχούν»∙ φοβούνται τον Μπιλ Γκέϊτς, τον Ροκφέλερ, τον Σόρος, τον Κίσινγκερ, τις σκοτεινές δυνάμεις, το εμβόλιο, τον πόλεμο, τον διάβολo, τον ίδιο τους τον ίσκιο, δείχνοντας ότι μόνον ΑΘΕΟ-ΦΟΒΟΙ είναι! Λες και δεν πιστεύουν σε Θεό Πατέρα, Παντοκράτορα, που άνευ της θελήσεώς Του ούτε κι ένα στρουθίο δεν μπορεί να πέσει στη γη∙ και ο Οποίος έχει αριθμημένες ακόμη και τις τρίχες της κεφαλής μας: «υμών δε και αι τρίχες της κεφαλής πάσαι ηριθμημέναι εισί» (Ματθ. Ι΄,29-30). Φωτισμένοι και φοβισμένοι Γεροντάδες και λοιποί πνευματικοί ταγοί ζουν και μιλούν, λες και δεν πιστεύουν στον Κύριο των πάντων, τον Ιησού, ο Οποίος έκραζε για να Τον ακούσουν, λέγων: «εδόθη μοι ΠΑΣΑ εξουσία εν ουρανώ και επί γης»  (Ματθ. ΚΗ΄,18).

Στην Παλαιά Διαθήκη ισχύει το: «Τάδε λέγει Κύριος». Στην Καινή Διαθήκη ισχύει το: «Είπεν ο Κύριος». Στη «Νέα Εποχή» όμως της παγκοσμιοποίησης ισχύει τι είπε «ο λογισμός του κάθε γέροντος», ο οποίος «λογισμός» έχει δυστυχώς αναδειχθεί από αδόκιμους νόες πάνω από το: «Τάδε λέγει Κύριος» και το: «Είπεν ο Κύριος». 

Προφανώς, κάποιοι έχουν μείνει στο γεγονός ότι ο Θεός, ο Παντοκράτωρ, οικειοθελώς –για να αποδειχθεί το μέγεθος της κακίας μας- κάθισε και Τον συκοφαντήσαμε, Τον υβρίσαμε, Τον καταδικάσαμε, Τον φτύσαμε, Τον μαστιγώσαμε, Τον εμπαίξαμε, Τον σταυρώσαμε και Τον θανατώσαμε∙ και γι’ αυτό νομίζουν ότι είναι «ο Χριστούλης» και χρειάζεται τη… βοήθειά μας σήμερα!

Δείχνουν να αγνοούν παντελώς ότι και οι δαίμονες ακόμη Αυτόν μόνο φοβούνται∙ και για να εισέλθουν ακόμη και στους χοίρους, Τον ικετεύουν να τους λυπηθεί και να τους το επιτρέψει να εισέλθουν σ’ εκείνους: «οι δε δαίμονες παρεκάλουν αυτόν λέγοντες∙ ει εκβάλλεις ημάς, επίτρεψον ημίν απελθείν εις την αγέλην των χοίρων…» (Ματθ. Η΄,31). Δείχνουν να αγνοούν επίσης ότι η φύση, οι άνεμοι και η θάλασσα σ’ Αυτόν υπακούουν: «εγερθείς επετίμησε τοις ανέμοις και τη θαλάσση, και εγένετο γαλήνη μεγάλη. Οι δε άνθρωποι εθαύμασαν λέγοντες∙ ποταπός εστίν ούτος, ότι και οι άνεμοι και η θάλασσα υπακούουσιν αυτώ;» (Ματθ. Η΄,26-27). Οι πάντες και τα πάντα Αυτόν φοβούνται!Μόνον εμείς είμαστε ΑΘΕΟΦΟΒΟΙ

Μοιάζει σαν να φρονούν ότι ο Θεός μεν, εν αρχή της κτίσεως του κόσμου, «είπε και εγένοντο πάντα», αλλά μετά «κάθισε στον καναπέ» και περιμένει ανενεργός (αρκούμενος στις δικές μας ενέργειες) να έρθει κατά την Κρίση, για να μας κρίνει. Στο μεσοδιάστημα, φρονούν ότι αφήνει τον κάθε Μπιλ Γκέϊτς (του οποίου είμαστε άπαντες οικειοθελώς πελάτες και αποδέκτες των παροχών της εταιρείας του και χωρίς αυτές δεν μπορούμε, ενώ χωρίς τον Θεό μπορούμε…!!), να κάνει ό,τι θέλει εκείνος στα κτίσματά Του… Δεν υπάρχει μεγαλύτερη πλάνη από το να νομίζεις ότι ο κάθε Μπιλ Γκέϊτς ή ένας ιός μπορεί να κάνει ό,τι θέλει στην ανθρωπότητα, εάν ο Κύριός τους δεν το επιτρέψει για τους δικούς Του λόγους. Ας αφήσουμε κάθε συνωμοσιολόγο και τις συνωμοσιολογίες του και ας εστιάσουμε στον ΜΟΝΟΝ ΚΥΡΙΟ ΠΑΝΤΟΚΡΑΤΟΡΑ, διότι εάν Αυτός δεν επιτρέψει και δεν παραχωρήσει, τίποτα κακό δεν μπορεί να συμβεί στον κόσμο μας, στο έθνος μας, στην πόλη μας, στην οικογένειά μας, στον εαυτό μας. Αυτόν μόνο να φοβόμαστε, όπως και την άρνησή μας να σεβόμαστε τα δικαιώματά Του, τα κρίματά Του, τις εντολές Του∙ να φοβόμαστε την αποστασία του νοός μας από Αυτόν και να προσέχουμε μήπως την παιδαγωγική Του τακτική εσφαλμένως τη θεωρούμε έργο σκοτεινών δυνάμεων∙ διότι τότε δεν υπάρχει σωτηρία!

Τάδε έφη,

ο αθεόφοβος και αχρείος παπα-Χριστόδουλος,

πάροικος της χώρας  των θαυμάτων, των μαντειών, των προφητολόγων και της τρομολαγνικής συνωμοσιολογίας.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s