ΤΟ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΔΙΛΗΜΜΑ ΤΟΥ ΚΥΡΙΑΡΧΟΥ ΛΑΟΥ

vasilinos.wordpress.com

kafe tsai

Όλοι έχουμε οικογένεια και ιδιαίτερη πατρίδα, επηρεαζόμαστε από το φυσικό περιβάλλον, διαθέτουμε τα όποια περιουσιακά μας στοιχεία (κινητά ή ακίνητα), κάνουμε οικονομίες ετών για μια ώρα ανάγκης, έχουμε το μισθό ή τη σύνταξή μας (πολλοί και αναπηρικό επίδομα), με τα οποία καλύπτουμε τις τρέχουσες βιοτικές μας ανάγκες. Έχουμε πατρίδα, έθνος, δημοκρατία, εθνική κυριαρχία, εκκλησία (με την έννοια όχι τη διοικητική). Διαχειριζόμαστε την πολύτιμη υγεία μας ή την ασθένειά μας, την παιδεία, την πολιτιστική κληρονομιά μας, το μέλλον των παιδιών μας.

Με τις εθνικές εκλογές δεν καλούμεθα να εκφράσουμε την επιθυμία μας για κάποιο ρουσφέτι ή «βόλεμα» του παιδιού μας, «μνημόνιο ή αντιμνημόνιο» ή «ποιος θα εφαρμόσει καλύτερα το τρίτο μνημόνιο» ή «ποιος θέλει αυτοδυναμία η συνεταιρική κυβέρνηση» ή «αν θα κλείσουν ή θα ανοίξουν οι Σκουριές» ή «αν θέλουμε το παλιό ή το νέο» ή… ή… Με τις εκλογές καλούμαστε να εκχωρήσουμε πλήρως ο Κυρίαρχος Λαός την εξουσία σε κάποιον, ώστε να διαχειρισθεί όλα τα προαναφερθέντα εκ Θεού αγαθά. Η ψήφος μας εντός της κάλπης επέχει θέση χορήγησης νόμιμου πληρεξουσίου και εξουσιοδοτήσεως σ’ αυτόν που επιλέγουμε. Χορηγούμε, λοιπόν, νόμιμο πληρεξούσιο, ώστε πλέον: Continue reading