«ΟΠΟΥ ΒΟΥΛΕΤΑΙ ELDORADO, ΝΙΚΑΤΑΙ ΦΥΣΕΩΣ ΤΑΞΙΣ»

χρηματαΑπό τις 27 έως 31 Μαΐου 2013, μετέβησαν στον Καναδά ο Δήμαρχος Αλεξανδρουπόλεως κ. Λαμπάκης, ο πρόεδρος του Παρατηρητηρίου Μεταλλευτικών Δραστηριοτήτων κ. Παπαγεωργίου (και άλλοι). Σκοπός της εκεί μετάβασής τους ήταν η πέραν του Ατλαντικού πλέον ενημέρωση για το μεγαλύτερο περιβαλλοντικό κίνημα που δημιουργήθηκε στην Ελλάδα απέναντι στην Εldorado. Continue reading