Η ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ –ΔΙΑ ΤΗΣ ΟΡΘΟΠΡΑΞΙΑΣ- ΚΑΘΑΓΙΑΖΕΙ ΤΟ ΦΥΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΘΕΩΡΕΙ ΑΜΑΡΤΙΑ ΤΗΝ ΚΑΘ’ΟΙΟΝΔΗΠΟΤΕ ΤΡΟΠΟ ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ

vasilinos.wordpress.com

3-photos

Όπως είναι γνωστό, υπάρχουν τρεις καταστάσεις στην αισθητή ζωή, εντός των οποίων συγκαταριθμούνται οι άνθρωποι και τα έμβια όντα. α) Η φυσική κατάσταση, που είναι η κατάσταση στην οποία βρίσκεται ο άνθρωπος, τα έμβια όντα και τα δημιουργήματα, όπως κατά φύσιν τα δημιούργησε ο Θεός. β) Η υπερφυσική κατάσταση, που υφίσταται όταν οι άνθρωποι, τα έμβια όντα, τα δημιουργήματα, εκπληρώνουν τον σκοπό της δημιουργίας, δεχόμενα την αγιαστική χάρη του Αγίου Πνεύματος. γ) Η παρά φύση κατάσταση, είναι αυτή στην οποία πίπτουν άνθρωποι, έμβια όντα και δημιουργήματα, όταν διαστραφεί η φύση τους και δεν δύναται να υλοποιηθεί ο σκοπός της δημιουργίας τους.

Φέρνω ένα απλό παράδειγμα για να γίνω κατανοητός: Ο Θεός δημιούργησε το νερό, έτσι ώστε στη φυσική του κατάσταση, με τα ζωοποιά ιχνοστοιχεία του, μέταλλα κ.λ.π., την καθαρότητά του, να ζωογονεί τον άνθρωπο και τα έμβια όντα. Continue reading