ΕΚΤΑΚΤΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

vasilinos.wordpress.com

Αυτή τη στιγμή κόσμος πολύς από Ιερισσό, Μ. Παναγία και τα υπόλοιπα μέρη (Νέα Ρόδα, Ουρανούπολη κ.λ.π.), έχουν μαζευτεί έξω από το εργοστάσιο της

εταιρείας «Ελληνικός Χρυσός» στις Σκουριές, και αυτή τη στιγμή επιδίδεται από τους αστυνομικούς προς τον εκπρόσωπο της «Ελληνικός Χρυσός» εντολή του

Προϊσταμένου  της Εισαγγελίας Εφετών κ. Γιαννάκη,  ο οποίος εντέλλεται να σταματήσουν αμέσως  οι εργασίες που γίνονται στο εργοστάσιο, διότι στερούνται

νομίμων αδειών. Για νεώτερα και υλικό από τα γεγονότα (φωτογραφίες, βίντεο) θα σας ενημερώσουμε σε λίγο.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s