Μανή, θεκέλ, φάρες, κ. Τσίπρα #skouries

vasilinos.wordpress.com

tsipras-web

«Mανή, θεκέλ, φάρες» κ. Τσίπρα

 

tsipras-sinidisi-web

 

Υ.Γ.: “Μανή” = “εμέτρησεν ο Θεός την βασιλείαν σου και επλήρωσεν αυτήν”∙ “Θεκέλ” = “εστάθη εν ζυγώ και ευρέθη υστερούσα”∙ “Φάρες” = “διήρηται η βασιλεία σου και εδόθη…”  (Δανιήλ κεφ. ε΄, στχ. 25-29).

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s