Η ΘΕΪΚΗ ΛΙΤΟΤΗΣ ΕΝ ΦΑΤΝΗ ΑΛΟΓΩΝ ΑΝΑΚΛΙΝΕΤΑΙ ΚΑΙ ΡΑΚΕΙ ΣΠΑΡΓΑΝΟΥΤΑΙ

vasilinos.wordpress.com

christmas

«Ήλθε σαρκωθείς, Χριστός ο Θεός ημώνο κρατών των αχράντων Δυνάμεων, εν φάτνη των αλόγων ανακλίνεται, ράκει σπαργανούται, λύει δε, πολυπλόκους σειράς παραπτώσεων» (Ωδή στ΄, Κανών Χριστουγέννων).

 

Aγαπητοί εν Χριστώ αδελφοί, φίλοι και διαδικτυακοί επισκέπται,

Εκ βάθους καρδίας ευχόμεθα όπως ο εν φάτνη των αλόγων ανακληθείς και ράκει σπαργανωθείς διά την ημών σωτηρίαν Χριστός, ο αληθινός Θεός ημών, χαρίζη εις όλους υμάς και τας οικογενείας σας την επί γης ειρήνην και ευλογίαν Του διά της εντός υμών Βασιλείας Του, της οποίας την εκζήτησιν εντέλλεται.

Διά δε την είσοδόν μας εις το νέον έτος, 2017 από της γεννήσεώς Του, ευχόμεθα όπως Αυτός, ο καιρούς και χρόνους εν τη ιδία εξουσία θέμενος, του έτους δε τας εισόδους και τας εξόδους ευλογών και κατευθύνων ως Φιλάνθρωπος, καταξιώση υμάς συμπληρώσαι τούτο το έτος ευαρέστως Αυτώ.

XΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ ΚΑΙ ΕΥΛΟΓΗΜΕΝΑ

Υ.Γ.: Μην ξεχνάτε ότι  ο χριστιανισμός γεννήθηκε σε φάτνη εν σπηλαίω (διδάσκοντας την απόλυτη λιτότητα «ράκει σπαργανωθείς»), μεγαλούργησε στις κατακόμβες (αντιτασσόμενος στη ρωμαϊκή αυτοκρατορία και διωκόμενος) και παρήκμασε στα μέγαρα, στον υπερ-καταναλωτισμό και… με τις ευρωπαϊκές επιδοτήσεις!

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s