Ο σύμβουλος μελετητής, ο νομικός σύμβουλος και η Διαιτησία

vasilinos.wordpress.com

Το ελληνικό δημόσιο διά του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, κατόπιν αποφάσεως του υπουργού κ. Σταθάκη, απέστειλε στην εταιρεία «Ελληνικός Χρυσός Α.Ε.» την προσφυγή του ελληνικού δημοσίου στη Διαιτησία, και ανακοινώθηκε ότι η Διαιτησία ξεκινά εντός του μηνός Οκτωβρίου.

Για όσους έχουν σύνεση, υπενθυμίζουμε ότι με τη μεταβίβαση των μεταλλείων Κασσάνδρας το 2004, ταυτόχρονα όρισαν ως υπεύθυνο Τμηματάρχη στη μόνη καθ’ύλην αρμόδια υπηρεσία ελέγχου τήρησης των συμβατικών όρων της εταιρείας, τον σύμβουλο μεταλλειολόγο μεταλλουργό της εταιρείας TVX, υποστηρικτή της εξόρυξης χρυσού στην Χαλκιδική (δηλαδή τον όρισαν ως Τμηματάρχη στην μόνη αρμόδια υπηρεσία εκ της οποίας εξαρτάτο απόλυτα από τις γνωμοδοτήσεις, αδειοδοτήσεις, εγκρίσεις, η υλοποίηση του επενδυτικού σχεδίου). Αυτός είχε κάνει για λογαριασμό της TVX τη μελέτη «Εξουδετέρωση αρσενικού του διαλύματος βιοοξείδωσης χρυσοφόρου σιδηροπυρίτη-αρσενοπυρίτη και έλεγχος τοξικότητας του παραγόμενου ιζήματος». Επίσης ο εν λόγω Διδάκτωρ προέβη για λογαριασμό της TVX Hellas Α.Ε. και στην «προκαταρκτική μελέτη επεξεργασίας χρυσοφόρου και χαλκούχου μεταλλεύματος σιδηροπυρίτη-χαλκοπυρίτη με τη μέθοδο της βιοεκχύλισης».

Όταν η TVX κατέθεσε τις μελέτες της για την έγκριση του έργου της Ολυμπιάδας, είναι γνωστές οι αντιδράσεις στην περιοχή. Τοτε λοιπόν ο εν λόγω σύμβουλος μεταλλειολόγος μεταλλουργός της TVX, συμμετείχε στο 30ο Συνέδριο Ορυκτού Πλούτου του ΤΕΕ το 2000 στην Αθήνα, ο οποίος πληροφορούσε και “καθησύχαζε” το κοινό· το θέμα ήταν: «Ανάκτηση χρυσού, αργύρου και χαλκού από μετάλλευμα σιδηροπυρίτη και χαλκοπυρίτη της Χαλκιδικής». Επίσης το 2000 ο ίδιος συμμετείχε στην διημερίδα που διοργάνωσε το ΤΕΕ Θράκης-Κομοτηνής, με θέμα: «Αξιοποίηση χρυσοφόρων κοιτασμάτων». Το θέμα που είχε αναπτύξει ο εν λόγω σύμβουλος της εταιρείας, ήταν: «Χρυσοφόρα μεταλλεύματα-Μέθοδοι και προβλήματα της μεταλλουργικής επεξεργασίας του 2000». Σ’αυτήν την ημερίδα η ενημέρωση ήταν και το ότι στα μεταλλεύματα της Ολυμπιάδος δεν μπορεί να εφαρμοσθεί η μέθοδος μεταλλουργίας flash smelting.

H TVX κατέθεσε την ΜΠΕ, το κράτος εξέδωσε επ’αυτής την υπ’αριθ. πρωτ. 110005/18.9.2000 ΑΠΟΦΑΣΗ έγκρισης περιβαλλοντικών όρων για την κατασκευή και λειτουργία των εγκαταστάσεων παραγωγής χρυσού της ΤVX στην Ολυμπιάδα Χαλκιδικής. Ο Δήμος προσέφυγε στο ΣτΕ, ζητώντας με την από 15-11-2000 αίτησή του την ακύρωση της ανωτέρω απόφασης. Το ΣτΕ με την υπ’αριθ. 613/1 Μαρτίου 2002 ιστορική απόφαση της Ολομέλειας απέρριψε το έργο, καταγράφοντας στο σκεπτικό ότι απορρίπτει το έργο, διότι διά του ακυρωτικού ελέγχου απεδείχθη ότι η προτεινόμενη μέθοδος μεταλλουργίας επί του τοξικού μεταλλεύματος του αρσενοπυρίτη «δεν έχει επαρκώς διεθνώς δοκιμαστεί, ώστε να εμφαίνεται το ακίνδυνο της χρήσης της ή η επικινδυνότητα της εφαρμογής της…απέρριψε τον ισχυρισμό της παρεμβαινούσης ότι οι επιπτώσεις θα είναι αμελητέες, με το σκεπτικό πώς μπορούν να κριθούν αμελητέες οι επιπτώσεις από μια μέθοδο που διεθνώς δεν έχει δοκιμασθεί και αν αυτό έχει γίνει, η εφαρμογή της περιοριζόταν σε πολύ μικρότερης δυναμικότητας μονάδες. Βάσει της αρχής της βιώσιμης ανάπτυξης και της αρχής της προληπτικής προστασίας, η αστάθεια του βιολογικού παράγοντα καθιστά επιτακτική την απαγόρευση της λειτουργίας της εν λόγω μονάδας» (βλ. ΣτΕ 613/2002, σχολιασμός: Καραμπασιάδης Αριστείδης).

Ο νοών νοείτω (όλες οι αποφάσεις του ΣτΕ που εκδόθηκαν υπέρ της Ελληνικός Χρυσός μετέπειτα, αντίκεινται ευθέως στο πνεύμα  των δικαστών που εξέδωσαν την απόφαση 613/2002).

Όπως είναι γνωστό, η TVX μετά από εκείνη την απόφαση πτώχευσε, και πλέον οι ιθύνοντες νόες του ΠΑΣΟΚ μεθόδευσαν να μεταβιβάσουν όλη την μεταλλευτική περιουσία στον «ΕΠΕΝΔΥΤΗ» του Άκτορα, και ταυτόχρονα φρόντισαν να θέσουν στην αρμόδια υπηρεσία του υπουργείου, την ΔΙΜΕΒΟ (από την οποία θα εξαρτώντο, ο έλεγχος, οι γνωμοδοτήσεις, οι εγκρίσεις και οι αδειοδοτήσεις της εταιρείας), τον κατάλληλο άνθρωπο, τον Δρ. Μεταλλουργίας και Βιομεταλλουργίας Μεταλλειολόγο και Μηχανικό Μεταλλείων, κ. ……. (δηλ. τον σύμβουλο μηχανικό μεταλλουργό και μελετητή της μεταλλευτικής εταιρείας “TVX Hellas A.E.”).  Έτσι λοιπόν, με τον σύμβουλο μηχανικό και μελετητή της TVX, ως υπεύθυνο πλέον της ΔΙΜΕΒΟ), φθάσαμε μέχρι σήμερα εδώ.

Τώρα ο ΣΥΡΙΖΑ θέλοντας να συνεχίσει το κράτος δικαίου του ΠΑΣΟΚ, θέλοντας να συνεχίσει την χρηστή διοίκηση, θέλοντας να εμπνεύσει την αξιοπιστία στους Έλληνες πολίτες, πάει στη Διαιτησία την επένδυση, ορίζοντας συνήγορο υπεράσπισης του ελληνικού δημοσίου, τον νομικό σύμβουλο της TVX, κ. Δρυλλεράκη.

Αναρωτιέμαι τι άλλο θέλετε να σας πω…. Δεν κατανοείτε γιατί ο κ. Σταθάκης εν όψει της Διαιτησίας, δημοσίως δηλώνει τα κάτωθι;

Παρότι ο κ. Σταθάκης δημοσίως δηλώνει ότι δεν θα μάθετε τίποτα από τη διεξαγωγή της Διαιτησίας, εμείς σας βεβαιώνουμε ότι η Διαιτησία θα διεξαχθεί κανονικά, νόμιμα, και δίκαια. Σας την παρουσιάζουμε στο κάτωθι βίντεο.

  

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s